ا

 • احمدوند، شجاع علم و شبه‌علم در مطالعات دولت پژوهی معاصر در ایران [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 261-291]

 • اشکورکیایی، افشین بازنمایِ فوکویی از ماهیت و ابعاد دولت سلجوقیان: امنیت، دیانت و خلافت [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 229-259]

ت

 • تیشه یار، ماندانا توسعه سیاسی دولت در ویتنام در چارچوب نظریه‌های کارل دویچ و برینگتون مور [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 387-417]

 • تقی زاده، جواد ماهیت پارلمانی یا ریاستی رأی اعتماد به هیات وزیران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 189-211]

 • تقی زاده چاری، سمانه ماهیت پارلمانی یا ریاستی رأی اعتماد به هیات وزیران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 189-211]

ح

 • حداد، غلامرضا شبه ‌سرمایه‌داری رانتیر؛ برآیند پارادوکس‌های دولت اندامواره، ابزاری و رانتیر در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1401، صفحه 113-144]

 • حیدری، میلاد برون‌سپاری سرکوب دولتی در ایران (1320-1357) [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 1-31]

خ

 • خرمی، قاسم آسیب‌شناسی نهادی رویکرد دولت به توسعه صنعتی در جمهوری اسلامی ایران ( 1358 تا 1368) [دوره 8، شماره 31، 1401، صفحه 31-65]

 • خلیلی، محسن چیستی سازمان اطلاعات در نظام سیاسی نوبنیاد [دوره 8، شماره 31، 1401، صفحه 67-92]

د

 • دارا، جلیل نگاهی به نقش دولت در توسعه صنعتی؛ مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران و کره‌جنوبی [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 122-149]

 • دین پرستی صالح، فائز کارآمدی دولت فراتر از اندازه آن: بررسی روند تحول اندازه دولت در ایران از 1384 تا 1399 [دوره 8، شماره 31، 1401، صفحه 93-112]

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد کیفرگذاریِ دولتی در پرتوِ رهیافتی دولت‌پژوهانه در ایران معاصر [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 461-490]

 • رجبی، هادی نهاد حامی‌پروری و سقوط دولت پهلوی دوم (در چهارچوب رویکرد نهادگرایی جدید) [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 88-120]

 • رحمانی زاده دهکردی، حمید رضا پیش‌درآمدی بر آسیب‌شناسی تصمیم‌گیری در نهادهای حاکمیتی با تأکید بر دولت [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 163-196]

 • رضائیان اصفهانی، مژگان نگاهی به نقش دولت در توسعه صنعتی؛ مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران و کره‌جنوبی [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 122-149]

 • رهبر، عباسعلی فهم مساله‌شناسی سیاسی دولت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 133-161]

س

 • ستاری، سجاد قدرت و وضعیت استثناء جبری در ایران (شالوده‏ و شرایط امکان) [دوره 8، شماره 31، 1401، صفحه 1-29]

 • سرزعیم، علی رویکرد نهادی به تحلیل ناکارایی در عملکرد اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 31، 1401، صفحه 145-165]

 • سلیمی، حسین آینده دولت در نظریه‌های جهانی شدن [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 29-57]

 • سمیعی اصفهانی، علیرضا دولت محدود؛ بازخوانی سیاست «سلطه و تغییر» در دوره پهلوی دوم بر پایه نظریه جول.اس میگدال [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 59-92]

ص

 • صادقی اول، هادی تحلیل استعاره صلح و نوعدوستی در نظریه دولت آیینی مانی [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 151-188]

ف

 • فاضلی، حبیب اله نهاد حامی‌پروری و سقوط دولت پهلوی دوم (در چهارچوب رویکرد نهادگرایی جدید) [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 88-120]

 • فضلی، رز بررسی مقایسه‌‌ای میان امارت اسلامی طالبان در افغانستان 1996-2001 و الگوی دولت تمامیت‌خواه در غرب [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 93-132]

ق

 • قزلسفلی، محمدتقی پیش نیازها و شرایط حکمرانی دولت‌ها در دوران «پسا»ها با تاکید بر ایران [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 1-27]

 • قهرمان، میثم حکمرانی اسلامی با بهره‌گیری از رویکردی غیرمعرفت‌شناختی [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 293-321]

ک

 • کاظمی، حجت رهبران فرهمند، ائتلاف قبایلی و شکل‌گیری دولت؛ جامعه‌شناسی تاریخی تاسیس دولت در ایران پیشامدرن [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 351-386]

 • کرمی، افشین حکومت‌ها و گفتمان دیوارکشی مرز: چالش‌ها و پیامدها [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 323-350]

 • کسرایی، محمدسالار نظریه‌‎های دولت در دورۀ پهلوی اول: مرور آسیب شناسانه [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 419-460]

م

 • محسنی، حسین تحلیل استعاره صلح و نوعدوستی در نظریه دولت آیینی مانی [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 151-188]

 • مصفا، نسرین جشن های سلطنتی و مشروعیت سیاسی: مطالعه موردی ایران عصر پهلوی [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 197-227]

 • مقصودی، مجتبی دولت‌ها و مسئولیت اجتماعی‌نهادی صلح‌سازی در جوامع چندفرهنگی [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 60-85]

 • مولایی، آیت تهی شدن شأن ریاست جمهوریِ رئیس جمهور در اصلاحات سال 1368 [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 23-57]

login