نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

زمان و نحوه پرداخت هزینه در هر مرحله به وسیله ایمیل به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.

بخشنامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (کلیک کنید)

login