راهنمای ثبت نام در نشریه دولت پژوهی     

 جهت ثبت نام در نشریه دولت پژوهی فرآیند زیر را دنبال کنید:

 1. انتخاب گزینه ثبت نام در سامانه از صفحه ورود به سامانه؛

 2. تکمیل اطلاعات مورد درخواست از قبیل نام، نام خانوادگی و غیره (تمامی فیلدهای ستاره دار)؛

 3. ذخیره اطلاعات؛

 4. ورود به سامانه با نام کاربری و پسورد ارسالی به ایمیل نویسنده

5. ثبت نام در سایت https://orcid.org/register و درج کد ارکید در فایل اطلاعات نویسندگان در زمان ثبت نام ضروری است

 

حقوق و اختیارات

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

 

طبق این گواهی و بر اساس وبسایت رسمی Creative Commons:

"این مجوز به دیگران اجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی اثر شما به صورت غیرتجاری را می دهد و اگرچه کارهای جدید آنها باید به شما اعتبار دهد و غیرتجاری باشد، ضروری نیست به کارهای مشتقشان تحت ضوبط یکسان مجوز بدهند." 

 

نویسندگان محترم ملزم هستند:

۱. فرم تعهد نامه و تعارض منافع ( فارسی و انگلیسی)  زیر را دانلود و پس از تکمیل، امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند

۲. گزارش نتیجه ارزیابی درصدی محتوای مقاله را از سامانه مشابهت  یاب سمیم نور  در سامانه نشریه  همراه مقاله خود بارگذاری کنند.این درصد باید کمتر از پانزده در صد باشد.

۳. سپاسگزاری: ضروری است نویسندگان در انتهای مقاله از حامیان مادی ومعنوی پژوهش تقدیر نمایند.  

 

 

شیوه‏ نامه نگارش مقاله

-     مقالات ارسالی نباید بطور همزمان برای سایر مجلات ارسال شده باشد و یا در مجله دیگر به چاپ رسیده باشد.

-     اخلاق پژوهش باید رعایت شود (هرگونه استفاده از آثار افراد دیگر باید با ارجاع دقیق مشخص شود).

-      مقاله پژ‍وهشی  (Research-based Article)باید حاصل تحقیق باشد و ترجمه مقالات پذیرفته نمی‌شود.

-     مقاله باید شامل: عنوان مقاله، چکیده فارسی و انگلیسی، کلیات و تاریخچه‌ای در مورد هدف از انجام مطالعه،‌ مطالب علمی و مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع،‌ روش پژوهش، تجزیه و تحلیل، بحث در رابطه با نتایج به­دست آمده و تحقیقات ارائه‌شده و نتیجه‌گیری باشد. نتیجه‌گیری باید شامل جمع‌بندی و نتیجه کلی باشد. هم‌چنین در انتها باید پیشنهادات سازنده برای پژوهش‌­های آینده بیان ‌شود.

-     ارسال مقاله جهت انتشار فقط از طریق سامانه الکترونیکی نشریه به آدرس tssq.atu.ac.ir  امکان پذیر است.

 

  • نویسندگان محترم می‌بایستی مقالات ارسالی خود را در سامانه همانندجویی بارگذاری و نتیجه آن را در قالب فایل ارسال نمایند. مزید استحضار فرهیختگان عزیز، درصد قابل قبول، 10 می‌باشد.

 

دستورالعمل نگارش

مقاله باید از نظر ساختار حائز شرایط زیر باشد:

1. عنوان به زبان­های فارسی و انگلیسی (ترجمه عنوان به زبان انگلیسی باید دقیق باشد و ابتدای کلمه­‌های اصلی (اسم، فعل، صفت و قید) و کل حروف در اسامی خاص باید با حروف بزرگ نوشته شود.

2. چکیدۀ فارسی مقاله، در حدود ۲۵۰ واژه و از قسمت‌های ذیل تشکیل شده باشد: الف) ارائه توضیحاتی درباره مسئله و پیشینه ب) هدف پژوهش ج) روش پژوهش د) گزارش یافته‌های پژوهش ه) نتیجه‌گیری؛

*  چکیدۀ انگلیسی بین 900 تا 1700 واژه و باکیفیت ترجمۀ قابل‌انتشار ارسال شود. ترجمه از طریق گوگل و مانند آن پذیرفتنی نیست و از این قسمت ها تشکیل شده باشد: الف) مقدمه؛ب) هدف پژوهش ج) روش پژوهش د) گزارش یافته‌های پژوهش ه) نتیجه‌گیری؛

3. کلیدواژه­‌های فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق) حداقل 5 و حداکثر 7 کلمه باشد. حرف اول هر کلیدواژه در ترجمه انگلیسی بزرگ باشد. و ترتیب واژگان باید برحسب حروف الفبا باشد.

  • هیچ کلمه ای به زبان لاتین نباید در متن وجود داشته باشد. لازم است تلفظ فارسی کلمه در متن اصلی و سپس اصل کلمه لاتین در پاورقی آورده شود. این موضوع شامل کلمه های انگلیسی، روسی و دیگر زبان­ها است.

4. کل متن مقاله شامل تمام بخش­های آن نباید از 10000 کلمه بیشتر باشد.

5. فونت مقاله ارسالی  B Yasباشد. اندازه بخش‏‌های مختلف آن به شرح ذیل است:

متن اصلی 13، عنوان مقاله 18، زیرعنوان 13 بولد ، نام نویسنده/نویسندگان 11 بولد، ارجاع درون‏‌متنی فارسی 12 و لاتین 11، پاورقی فارسی 9 و لاتین 8، رتبۀ علمی، گروه آموزشی و نام دانشگاه یا سازمان وابسته (پاورقی) 9، عنوان چکیده انگلیسیTimes New Roman  14   Bold و سایر موارد 11 آورده شود.

6. فواصل خطوط در تمام مقاله =single1 باشد (before  و  after نیز 0 باشد).

7. مشخصات نویسنده یا نویسندگان در ابتدای مقاله به صورت زیر:

نام، نام‌­خانوادگی، درجه علمی، رشته تحصیلی یا تخصص، آدرس محل کار و آدرس پست الکترونیک به طور کامل در پاورقی صفحه نخست مقاله درج شود.

8. نویسندگان محترم ملزم هستند یک پاراگراف با عنوان سپاسگذاری قبل از درج منابع اضافه نمایند ( در این پاراگراف قدردانی از حامی پژوهش، اساتید راهنما، مشاور و موسسه مورد پژوهش می تواند لحاظ گردد).

 

  • از جدول ذیل برای ذکر مشخصات نویسندگان استفاده شود.

 

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی/ جامعه شناسی سیاسی/.....

M.A. Student in Political Science/Political Sociology /…….

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی/ جامعه شناسی سیاسی/.....

M.A. in Political Science/Political Sociology /…….

دانشجوی دکتری علوم سیاسی/ جامعه شناسی سیاسی/.....

Ph.D. Student in Political Science/Political Sociology /…….

دانش‌ آموخته دکتری علوم سیاسی/ جامعه شناسی سیاسی/.....

Ph.D. in Political Science/Political Sociology /…….

استادیار

Assistant Professor

 دانشیار

Associate Professor

 استاد

Professor

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

Faculty of Law and Political Science

نویسنده مسئول

Corresponding Author

 

در صورتیکه از حمایت مالی و معنوی در مقاله برخوردار شده‌اید قبل از منابع در پاراگرافی تحت عنوان سپاسگزاری قید شود.

 9. ارجاع به منابع در همه­ی موارد لازم به صورت درون متنی: فارسی با الگوی ATU و انگلیسی با الگویAPA (6th ed.)  انجام شود. (نام خانوادگی نویسنده اثر، سال انتشار اثر، شماره صفحه). برای نمونه (طباطبائی، 1384: 53) یا (Alavi, 2015, p. 152)

-          در صورتی که تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال بیش از یک عنوان باشد، با افزودن (الف) و (ب) در کنار سال انتشار، نوشته ها مشخص می شوند. برای نمونه: (طباطبائی، 1384(الف): 53).

-          منابع مورد استفاده، در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، نام خانوادگی نویسنده (و اگر یک اثر چند نویسنده داشته باشد، ترتیب الفبایی نویسنده اول)و با فونت 11 تنظیم و معرفی می شوند (در هر دو زبان).

-          شیوه نگارش منابع در کتابنامه فارسی  به صورت زیر است. خط دوم به بعد دارای تو رفتگی است و کل خطوط از چپ در یک راستا قرار می­گیرند (align می­شوند).

*کتاب‌:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان کتاب (ایتالیک). محلّ نشر: ناشر.

*کتاب با مترجم، ویراستار یا گردآورنده:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان کتاب (ایتالیک). نام و نام‌خانوادگی افراد دخیل (مصحّح، مترجم، ویراستار و ...). محلّ نشر: ناشر.

*فصلی از یک کتاب:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان فصل کتاب. در عنوان کتاب (ایتالیک) شماره صفحه در پرانتز ( ). به کوشش نام و نام خانوادگی گردآورنده/گردآورندگان. محل نشر: ناشر.

*کتاب‌­های بر خط:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان کتاب (ایتالیک). محلّ نشر: ناشر/تولیدکننده. بازیابی شده در روز ماه سال از: http://www......

 

* مقاله چاپ شده در مجله­ تخصصی:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان مقاله. نام نشریّه، دوره/ سال(شماره): شماره صفحات.

*مقاله ارائه شده در همایش:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان مقاله. ارائه شده در عنوان همایش (ایتالیک)، محل همایش.

* پایان­‌نامه­ ها و رساله‌­ها

نام‌خانوادگی، نام. (سال نگارش). عنوان (پایان‌­نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری). نام دانشگاه: شهر.  

 

-          شیوه نگارش منابع در کتابنامه انگلیسی چنین است. خط دوم به بعد دارای تو رفتگی است و کل خطوط از راست در یک راستا قرار می­گیرند (align می­شوند).

 

*Journal article

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Article title. Journal Namevol no.(issue no.), xx–xx.

 

Example:

Miller, A. J., Thomson, F., & Callagher, D. (1998). Affluence in suburbia. Suburbian Studies12(1), 9–12.

 

*Book

Author, A. A. (1994). Book title. Location: Publisher.

 

Example:

Miller, A. J., Thomson, F., & Callagher, D. (1998). Affluence in suburbia. London, UK: BL Books. 

 

*Chapter in book

Author, A. A., & Author, B. B. (1994). Chapter title. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Book title (pp. xxx–xxx). Location: Publisher.

 

Example:

Miller, A. J., Thomson, F., & Callagher, D. (1998). Epping case study. In C. Carter (Ed.), Affluence in suburbia (pp. 200–250). London, UK: BL Books.

 

*Website

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (1994).  Online article title. Online Journalxx, xxx–xxx. Retrieved from http://xxxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/

 

Example:

Miller, A. J., Thomson, F., & Callagher, D. (1998). Epping case study. Suburban studies12, 1–9. Retrieved from http://xxxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/

 

توجه: نویسندگان محترم توجه داشته باشند با توجه به الزام معاونت پژوهشی دانشگاه، علاوه بر چکیده انگلیسی، لطفا منابع فارسی پایان متن نیز به انگلیسی ترجمه شوند.

 

** نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهد نامه و تعارض منافع زیر را دانلود و پس از تکمیل، امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند.

 

جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه، از قالب آماده سازی مقالات استفاده نمایید. یک فایل اصل مقاله با مشخصات نویسندگان و یک فایل اصل مقاله بدون مشخصات نویسندگان بارگذاری نمایید.


 دانلود فرم تعهد نامه  اولیه به صورت فایل   Word

 دانلود فرم تعارض منافع به صورت فایل Word

دانلود فایل ساختار مقالات به صورت فایل Word