نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسه­ای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می‌خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران،  به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران  و روند تحولات آن چگونه تحلیل می‌شود؟ مقاله با ارائه و مقایسه داده‌های اندازه دولت در ایران با کشورهای عضو OECD، کشورهای دارای درآمد بالا، کشورهای دارای درآمد بالای متوسط و کشورهای دارای درآمد پائین متوسط نشان می‌دهد اولاً اندازه دولت عمومی در ایران روندی کاهشی طی کرده است و ثانیاً اندازه دولت عمومی به معنای اعمال وظایف حاکمیتی و تأمین کالای عمومی در ایران در مقایسه با گروه­ کشورهای مورد مقایسه کوچک‌تر شده است. نتایج مقاله نشان می­دهد اندازه دولت در ایران، روندی برخلاف یافته­های مطالعات جدید اقتصاد سیاسی در جهت کاهش تولید کالای خصوصی و تقویت عملکرد تنظیمی  دولت و تأمین کالای عمومی طی کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Government Efficiency Beyond its Size: Investigating the Evolution of Government Size in Iran from 2005 to 2020

نویسنده [English]

  • Faez Dinparasti Saleh

Assistant Professor, Department of Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this article is studying the trend of changes in government size in Iran and analyze it from the perspective of government efficiency in the light of theoretical literature and to examine empirical comparisons with leading economic countries. The article intends to describe the situation of government size in Iran, to answer the question how the size of government in Iran and its developments can be analyzed? By presenting and comparing government size data in Iran with OECD member countries, high-income countries, high-income middle-income countries and low-income middle-income countries, the article shows that first, the size of public government in Iran has decreased and in contrast to production and supply Direct private goods by the government have been on an upward trend, and secondly, the size of public government, which means exercising sovereign duties and providing public goods in Iran, has become smaller compared to the groups in question. The results of the article show that the size of government in Iran has gone through a trend contrary to the findings of recent studies of political economy to reduce the production of private goods and strengthen the regulatory performance of government and the supply of public goods. The trend of government size changes in Iran in the period under review is consistent with the theoretical requirements of the supply-oriented approach, according to which the change in government size is more a function of government requirements than a demand of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Size of Government
  • Public Goods
  • Externalities
  • Exercise of Sovereignty
الف) فارسی
بار، نیکولاس (1399) نظریه اقتصادی دولت: مبانی اقتصادی دولت رفاه، ترجمه علی سرزعیم و مریم حاجی قربانی دولابی، تهران: نشر کرگدن.
دژپسند، فرهاد و گودرزی، حسین . (2010). اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران؛ روش رگرسیون آستانه‌ای. پژوهش‌های اقتصادی ایران 14(42), 189-207.
عجم­ اوغلو، دارون؛ لیسبون، دیوید و لیست، جان ای.(1397) کلیات علم اقتصاد، ترجمه سید علیرضا حسینی بهشتی شیرازی و محمدحسین نعیمی پور، تهران: نشر روزنه.
مداح, مجید؛ جیحون‌تبار, فوزیه و نجفی، زهرا. (2015) بررسی شش تفسیر از قانون واگنر در اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت بر اساس تکنیک‌های اقتصادسنجی. سیاست‌گذاری اقتصادی, 7(13), 111-132.
نورث، داگلاس؛ والیس، جان جوزف و وینگاست، باری (1397)، خشونت و نظم­های اجتماعی: چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت‌شده بشر، ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده، تهران: نشر روزنه.
نیلی، مسعود و مصلحی، سیده سولماز (1387)، فعالیت‌های دولت و رشد اقتصادی ایران، در مسعود نیلی و همکاران، دولت و رشد اقتصادی در ایران، تهران: نشر نی
هایک، فریدریش فون(1382)، در سنگر آزادی، ترجمه عزت­الله فولادوند، تهران: لوح فکر
 
ب) انگلیسی
Alipour, M. S., Hakimipoor, N., Alahrezaee, A., Faramarzi, A., & Shabbak, A. (2016). The Effects of Government Size on Inequality in Iran. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, 26(1), 20.‏
Bernauer, T., & Koubi, V. (2006). States as Providers of Public Goods: How Does Government Size Affect Environmental Quality? Available at SSRN 900487.‏
Blankenau, W. F., Simpson, N. B., & Tomljanovich, M. (2007). Public education expenditures, taxation, and growth: Linking data to theory. American Economic Review, 97(2), 393-397.‏
Brennan, G., & Buchanan, J. M. (1977). Towards a tax constitution for Leviathan. Journal of Public Economics8(3), 255-273.
Brennan, G., & Buchanan, J. M. (1980). The power to tax: Analytic foundations of a fiscal constitution. Cambridge University Press.
Colin H. (2004), “Re-Stating Politics Re-Politicizing the State: Neoliberalism Economic Imperatives and the Rise of the Competition State”, Special Issue of the Political Quarterly, Vol.75.
Dar, A. A., & AmirKhalkhali, S. (2002). Government size, factor accumulation, and economic growth: evidence from OECD countries. Journal of policy modeling, 24(7-8), 679-692.‏
Deakin N. (2004), Welfare and the State: Crisis of the Welfare States, Taylor & Francis.
Dizaji, S. F. (2012). Exports, Government Size and Economic Growth (Evidence from Iran as a developing oil-export based economy). ISS Working Paper Series/General Series535(535), 1-41.
Dizaji, S. F., Farzanegan, M. R., & Naghavi, A. (2016). Political institutions and government spending behavior: theory and evidence from Iran. International Tax and Public Finance, 23(3), 522-549.‏
Engen, E. M., & Skinner, J. S. (1992). Fiscal policy and economic growth.‏
Fölster, S., & Henrekson, M. (2001) Growth effects of government expenditure and
taxation in rich countries. European Economic Review, 45(8), 1501–1520.
Hollander J.H. (2012), Economic Liberalism, Literary Licensing
Kormendi, R. C., & Meguire, P. (1986). Government debt, government spending, and private sector behavior: Reply. The American Economic Review, 76(5), 1180-1187.‏
Landau, D. (1983). Government expenditure and economic growth: a cross-country study. Southern economic journal, 783-792.‏
Niskanen, William (1971) Bureaucracy and Representative Government. Chicago: Aldine-Atherton.
Olson, Mancur. 1965 The Logic of Collective Action. Cambridge: Harvard University Press.
Pahlavani, M., Abed, D., & Pourshabi, F. (2011). Investigating the Keynesian view and Wagner's Law on the size of Government and Economic Growth in Iran. International Journal of Business and Social Science, 2(13).‏
Pigou, A. C. (1923). Prices and Wages from 1896-1914. The Economic Journal33(130), 163-171.
Ram, R. (1986). Government size and economic growth: A new framework and some evidence from cross-section and time-series data. The American economic review, 76(1), 191-203.‏
Tanzi, V., & Schuknecht, L. (2000). Public spending in the 20th century: A global perspective. Cambridge University Press
Williamson, J. (2009). A short history of the Washington Consensus. Law & Bus. Rev. Am., 15,7.‏
World Bnak Data available at https://databank.worldbank.org/home.aspx