فایل نهایی مقالات دوره 8، شماره 31، پاییز 1401 فصلنامه «دولت‌پژوهی» در صفحه اصلی سایت بارگذاری شده است. مقالات این شماره به بررسی ابعاد آسیب‌شناسی کارآمدی دولت از منظرهای مختلف می‌پردازند. همچنین لیست عناوین مقالات این شماره در کانال تلگرامی فصلنامه به آدرسTssq_ATU@ قابل مشاهده است.

https://tssq.atu.ac.ir/issue_2503_2565.html

 

login