آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1258
تعداد پذیرش 170
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 817
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 541

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 189
تعداد مشاهده مقاله 208458
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 244271
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 129 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 492 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1141 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 91 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 52 روز
درصد پذیرش 14 %