اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1088
تعداد پذیرش 143
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 725
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 493

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 163
تعداد مشاهده مقاله 153692
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 187542
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 145 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 482 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1481 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 94 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 50 روز
درصد پذیرش 13 %