آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1289
تعداد پذیرش 174
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 836
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 551

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 195
تعداد مشاهده مقاله 215596
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 251566
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 491 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1141 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 50 روز
درصد پذیرش 13 %