آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1389
تعداد پذیرش 202
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 877
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 571

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 214
تعداد مشاهده مقاله 241863
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 274665
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 117 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 448 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1141 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 91 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 10196 روز
درصد پذیرش 15 %