آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1173
تعداد پذیرش 149
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 767
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 521

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 169
تعداد مشاهده مقاله 184810
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 219099
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 135 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 485 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1481 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 50 روز
درصد پذیرش 13 %