آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1507
تعداد پذیرش 241
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 931
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 598

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 242
تعداد مشاهده مقاله 331410
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 359693
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 120 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 441 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 8563 روز
درصد پذیرش 16 %