اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1117
تعداد پذیرش 140
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 744
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 508

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 164
تعداد مشاهده مقاله 166830
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 199240
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 145 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 474 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1481 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 50 روز
درصد پذیرش 13 %