آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1460
تعداد پذیرش 224
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 905
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 584

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 236
تعداد مشاهده مقاله 287228
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 307711
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 115 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 437 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 91 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 8827 روز
درصد پذیرش 15 %