اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1056
تعداد پذیرش 131
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 695
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 472

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 148
تعداد مشاهده مقاله 147029
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 174193
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 149 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 482 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1481 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 34 روز
درصد پذیرش 12 %