انتشار شماره 28 20-11-1400
شماره 28 فصلنامه دولت پژوهی در دست اقدام است و به زودی بر روی سامانه بارگذاری خواهد شد.

مطالعه بیشتر

چاپ ویژه نامه «آسیب شناسی کارآمدی دولت» به همت قطب علمی دولت پژوهی در بهار 1401
در راستای فعالیت‌های علمی قطب علمی دولت پژوهی ویژه‌نامه‌ای با محوریت «آسیب شناسی کارآمدی دولت» از سری فعالیت‌های سالیانه قطب علمی با همکاری اساتید صاحب‌نظر و برجسته در این حوزه به چاپ می رسد. این ویژه نامه در بهار 1401 بر روی سامانه نشریه بارگذاری خواهد شد.

مطالعه بیشتر

شماره پاییز فصلنامه به چاپ رسید
فایل نهایی مقالات دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1400 فصلنامه «دولت پژوهی» در صفحه اصلی سایت قرار گرفت، همچنین لیست عناوین مقالات این شماره در کانال تلگرامی فصلنامه به آدرسTssq_ATU@ قابل رویت است.

مطالعه بیشتر

چاپ ویژه نامه کرونا
شیوع بیماری کووید 19 و تلاش های متهدد علمی و پژوهشی برای بررسی ابعاد و مختصات این رویداد مهم و جهانی، نشریه دولت پژوهی را بر آن داشت تا از طریق فراخوان عمومی دیدگاه های محققان درخصوص نقش دولت در مدیریت بحران کووید 19 را به شکل یکپارچه انعکاس می دهد. طی این فراخوان مقالات متعددی به دفتر تحریریه نشریه واصل شد که پس از بررسی های دقیق و علمی تعداد 7 مورد از این مقالاتبا نظر داوران باسابقه انشتار شده، لذا شماره 22، تابستان 1399 به انتشار مقالات مربوط به کرونا می‌باشد. ضمن سپاس از محققانی است که به دعوت پاسخ مثبت گفتند. امید است در آینده بتوان به مسائل مهم جامعه ...

مطالعه بیشتر