فراخوان دریافت مقاله برای چاپ در ویژه نامه گرامیداشت نخستین سالگرد درگذشت دکتر احمد گلمحمدی

ضمن گرامیداشت یکمین سالگرد درگذشت استاد و دولت پژوه ارجمند دکتر احمد گلمحمدی،  عضو هیات تحریریه فصلنامه دولت پژوهی، هیات تحریریه در نظر دارد شماره  تابستان ۱۴۰۱ این نشریه را  به "ویژه نامه گرامیداشت نخستین سالگرد درگذشت دکتر احمد گلمحمدی" اختصاص دهد و مقالات واصله را پس از داوری سریع، خارج از نوبت در این شماره  منتشر نماید.
بدین ترتیب از  استادان گرامی انتظار دارد مقالات تک نفره خود را در مورد ابعاد دولت ( ترجیحا آسیب شناسی دولت در ایران) حداکثر تا یکم شهریور ماه به دفتر نشریه ارسال دارند (لازم است در توضیحات مقاله تاکید کنند که برای یادبود دکتر گلمحمدی است).
شایان ذکر است که این شماره از لحاظ اعتبار مشابه سایر شماره‌های نشریه است که  به استاد فقیدمان تقدیم خواهد شد.

login