نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم‌سیاسی (گرایش مسائل ایران) دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تجربه کشورهای تازه صنعتی شده‌ای چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نقش محوری دولت در فرایند صنعتی شدن را بیش از پیش برجسته ساخته است. اما پرسش نحوه ایفای این نقش برای دولت می‎باشد. ضمن اذعان به اینکه در ایران هنوز سردرگمی‌های بسیاری درباره نقش دولت در توسعه و صنعتی‌سازی وجود دارد؛ هدف مقاله آن است تا از رهگذر رهیافت نهادی، با استفاده از روش تطبیقی و در چارچوب الگوی دولت توسعه‌گرای پیتر اوانز، به مقایسه نقش دولت در تحول و توسعه صنعت خودروسازی ایران و کره جنوبی بپردازد و به این پرسش محوری پاسخ دهد که چرا علی‌رغم آنکه دو کشور ایران و کره جنوبی صنعت خودروسازی خود را تقریبا به طور همزمان تاسیس نمودند اما این صنعت در کره جنوبی گام‌های بسیار بلندتری نسبت به ایران برداشته و در عرصه جهانی نیز موفق‌تر عمل کرده است. یافته‌های مقاله مؤید این فرضیه است که در ایران عدم تعادل و ناهماهنگی میان نقش‌های ضروری دولت در صنعت خودروسازی، یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و ضعف آن در قیاس با خودروسازی کره جنوبی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Look at the Role of Government in industrialization: A case Study of Auto-industry in Iran and South Korea

نویسندگان [English]

 • Jalil Dara 1
 • Mozhgan Rezaeyan Esfehani 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 PhD Student, Department of Political Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The experiences of the new industrialized countries such as south Korea, Taiwan, Singapore, Malaysia in the process of industrialization , have highlighted the role of government in industrialization. But something that has been remained as a question and would be the subject for many researches is how to play that role for government.
Confirming that there are many confusions about the role of government in development and industrialization in Iran ; the aim of  this article is to compare the role of government in Auto-industry in Iran and South Korea base on institutionalism approach and Evans’ pattern of developmental state (autonomy embedded in society) , and it uses the comparative method in order to find an answer for this core question : despite this fact that Iran and South Korea has established their Auto-industry almost in the same time , but why Korea has been much more succeeded than Iran in the world stand. Findings in the article has supported this hypothesis that the main reason for inefficient and backwardness of Auto-industry in Iran is unbalanced and heterogeneous roles of the government in Iran which are played in this sector of industry , in comparison to well-played developmental roles by south Korea’s government.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industry transformation
 • Developmental State
 • Auto Industry
 • Iran
 • South Korea
 • الف) فارسی

  • احمدی، سیروس، (1394)، «تحلیل تاریخی موانع توسعه صنعتی ایران»، فصلنامه توسعه راهبرد، تابستان، شماره 46، صص 21 –
  • اژدری، علی اصغر و شجاعی، سعید، (1394)، «آسیب‌شناسی صنعت خودروی کشور و ارائه راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های موجود در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 14593.
  • اوانز، پیتر، (1398)، توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، چاپ سوم، تهران: انتشارات طرح نو.
  • برومیده، علی اکبر و کولوبندی، محمدعلی، (1389)، «کنکاشی در فازهای توسعه صنعت خودروسازی در کره جنوبی»، ماهنامه صنعت خودرو، مردادماه، شماره 141، صص 20 - 23.
  • توکلی لاهیجانی، عبداله، (1399)، «ناکامی اقتصادی، صنعت خودرو ایران از چه ضعف‌های ساختاری رنج می‌برد؟»، ضمیمه روزنامه دنیای اقتصاد، شهریور، صص 8 - 11.
  • جهانگرد، اسفندیار، (1395)، «صنعت خودروسازی و جایگاه آن در اقتصاد ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، صص 183 –
  • دلفروز، محمد تقی، (1393)، دولت و توسعه اقتصادی، تهران: نشر آگاه.
  • شریف زادگان، محمدحسین و نورایی، همایون، (1394)، «بررسی تحولات صنعت و توسعه صنعتی ایران»، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، سال چهارم، بهار و تابستان، شماره 1، صص 37 –
  • عالیخانی، علینقی، (1393)، اقتصاد و امنیت، به کوشش حسین دهباشی، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
  • عزیزی، مجید و سرمدی، سیاوش، (1395)، مستند تهران تقاطع سئول، doctv.ir.
  • کاستلز، مانوئل، (1380)، عصر اطلاعات، جلد سوم، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو.
  • بانک خاورمیانه، گروه تحقیقات اقتصادی، (1394)، بررسی صنعت خودروسازی ایران، شماره دی ماه.
  • معادی رودسری، محمد حسن و طباطبائیان، سید حبیب الله و رادفر، رضا، (1397)، «الزامات خودروساز شدن در عرصه جهانی»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و ششم، شماره 98، صص 146 –
  • موسوی جهرمی، یگانه و قبادی، امین، (1395)، «درس‌هایی از تجربه خودروسازی در کشور کره جنوبی»، فصلنامه روند، سال بیست و سوم، شماره 73، صص 123 - 149.
  • همایونی، حسین، (1399)، «صنعت در سنگلاخ قدرت»، دوماهنامه سیاسی راهبردی چشمانداز ایران، تیر و مرداد، صص 64 –

   

  ب) انگلیسی

  • Carson, Matthew, (2010), “Guiding Structural Chang: The Role of Government in Development”, International Laboure Office, Geneva, pp. 1 – 26.
  • Ki Tae-Nyen, (2015), “Korea Auto Industry Achievements & Challenges”, Korea Automobile Manufacture Association, Access at: https://kama.or.kr/eng/ ps/pdf/total2014.
  • Quero, Fernando Garcia, (2012), “Institutional Approaches to Economic Development”, Journal of Economic Issue, pp. 921-940.
  • Storm, Servaas (2017), “The Political Economy of Industrialization”, Development and Change, International Institute of Social Studies, 1-19.
  • Sup Shin, Jang, (2002), “The East Asian Industrialization in the Gereschenkronian Mirror”, Department of Economic, National University of Singapore, pp. 1-41.
  • Chang, Ha- Joon, (1993), “The Political Economy of Industrial Policy in Korea”, Cambridge Journal of Economics, 131-157.

  Evans, Peter, (1997), “State-Society Synergy”, University of California at Berkley, Journal Research .