در ارزیابی نشریات علمی که به طور سالانه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌شود فصلنامه «دولت‌پژوهی» موفق به کسب رتبه الف شد. ضمن تبریک و قدردانی از سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی نشریه که در کسب این موفقیت مهم نقش داشته‌اند بر تلاش و برنامه‌ریزی لازم این نشریه برای ارتقاء سطح کیفی نشریه و کسب رتبه‌های بین‌المللی اهتمام اشاره می‌شود.

login