ا

 • احمدی، حمید رقابت‌های مذهبی، هژمونی لیبرالیسم و نهادینگی سکولاریسم مطالعه موردی آمریکا (1980ـ1776) [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 109-138]

 • اخوان کاظمی، مسعود واکاوی نقش بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی دوم [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 191-218]

پ

 • پروین، خیرالله درآمدی بر مؤلفه‏‌های حقوقی دولت؛ بررسی الگوی مدرن غربی و نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 153-188]

ح

 • حکیم، حمید تأثیر ژئوپلیتیک بر رفتار دولت در تاجیکستان [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 1-26]

خ

 • خیری اصل، خیراله مطالعه مقایسه‌ای رویکرد سیاست‌های حزبی در آلمان و ایران [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 125-156]

د

 • دهبانی پور، رضا مناسبات دولت و جامعه مصر در عصر جهانی‌شدن از 1980 تا 2010 [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 123-153]

ر

 • رحیمی زنوز، فرزین نسبت‌سنجی آزادسازی اقتصادی و پایدارسازی امنیت در دولت چین [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 149-189]

ز

 • زیبائی، مهدی ظهور دولت مدرن در خاورمیانه از منظر رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 33-58]

س

 • ساعی، احمد دولت، نفت و شکنندگی دیوانسالاری در ایران (1340-1357) [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 189-221]

 • سلیمی، برهان رقابت‌های مذهبی، هژمونی لیبرالیسم و نهادینگی سکولاریسم مطالعه موردی آمریکا (1980ـ1776) [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 109-138]

 • سمیعی اصفهانی، علیرضا ساختار نظام بین‌الملل و تأثیر آن بر فرایند دولت‌سازی در ایران عصر پهلوی دوم (1357ـ1324) [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 1-32]

ش

 • شیرازی، حسین سیاستگذاری تغییر رفتار به منظور توانمندسازی شهروندان؛ رویکردی ضروری در راستای تحقق اهداف کلان دولتی [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 29-57]

 • شریعتی، شهروز نسبت‌سنجی آزادسازی اقتصادی و پایدارسازی امنیت در دولت چین [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 149-189]

 • شکرانه، امید واکاوی نقش بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی دوم [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 191-218]

 • شهرام نیا، امیر مسعود مطالعه مقایسه‌ای رویکرد سیاست‌های حزبی در آلمان و ایران [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 125-156]

ص

 • صادقی، الهه سیاست جنسیت در ایران معاصر: نقش دولت در تغییر وضعیت و حقوق زنان (1392-1270) [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 59-87]

 • صادقی، محمدرضا کنش‌های فراقانونی در بازتفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی مشروطه در دوران رضاشاه [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 179-203]

 • صدقی شامیر، بهروز دین و دولت از نگاه توماس آکوئیناس و خواجه نصیر الدین طوسی [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 63-90]

ع

 • عبادپور، نصیر صلاحیت و انتخابات؛ دشواری‌های نهادینه‌شدن «کسب قدرت سیاسی» در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 97-124]

 • عربیون، ابوالقاسم شناسایی و بررسی مؤلفه‌های مؤثر در همکاری میان سازمانی در سیاستگذاری عمومی [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 95-120]

 • عزیزی، ستار روند استعمارزدایی از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 1-28]

 • علی صوفی، علیرضا کنش‌های فراقانونی در بازتفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی مشروطه در دوران رضاشاه [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 179-203]

ف

 • فرجی، مهدی رویکرد روزنامۀ حبل‌المتین کلکته به مقولۀ دولت و قانون اساسی مشروطه؛ با تأکید بر دورۀ تدوین متمم قانون اساسی [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 157-190]

ق

 • قاسمی، بهزاد رویکرد روزنامۀ حبل‌المتین کلکته به مقولۀ دولت و قانون اساسی مشروطه؛ با تأکید بر دورۀ تدوین متمم قانون اساسی [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 157-190]

 • قنبری فیروزآبادی، عارفه مطالعه تطبیقی عملکرد دولت‌ها و سازمان‌های ورزشی جهان در بحران کرونا [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 121-148]

 • قهرمانی افشار، یاسر درآمدی بر مؤلفه‏‌های حقوقی دولت؛ بررسی الگوی مدرن غربی و نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 153-188]

ک

 • کریم دوست بلالمی، محبوبه ساخت سیاسی و اجتماعی دولت‌های بومی فلات ایران و منطقه میان‌رودان [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 139-178]

 • کریمی فرد، حسین توسعه سیاسی و موانع گذار به دموکراسی در چین (1978-2021) [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 59-94]

 • کشکر، سارا مطالعه تطبیقی عملکرد دولت‌ها و سازمان‌های ورزشی جهان در بحران کرونا [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 121-148]

گ

 • گل محمدی، احمد صلاحیت و انتخابات؛ دشواری‌های نهادینه‌شدن «کسب قدرت سیاسی» در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 97-124]

م

 • محمدی قلعه تکی، آریابرزن دولت رانتیر کویت و نهادینه شدن جایگاه پارلمان در فرایندی تاریخی [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 1-31]

 • مختاری، علی مناسبات دولت و جامعه مصر در عصر جهانی‌شدن از 1980 تا 2010 [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 123-153]

 • مدی، بهنام از «حکومت بر خود» تا «حق بر انقلاب» (مبانی و شرایطِ انحلال دولت در الاهیات سیاسیِ جان لاک) [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 27-61]

 • میرحسینی، زهرا نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت‌مندی از عملکرد دولت در سیاست‌گذاری مهار کرونا در شهر تهران در سال 1399 [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 89-122]

 • میرعباسی، فاطمه دولت، نفت و شکنندگی دیوانسالاری در ایران (1340-1357) [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 189-221]

ن

 • نیکنامی، رکسانا گسست هژمونیک و تأثیر آن بر بحران مشروعیت دولت در فرانسه (2017ـ2020) [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 33-71]

 • نوری، هادی ساخت سیاسی و اجتماعی دولت‌های بومی فلات ایران و منطقه میان‌رودان [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 139-178]

 • نوروزی، نورمحمد بازخوانی حکمرانی خوب در پرتو چشم اندازهای ناهمسان: برنامه بهینه سازی سیاستگذاری عمومی، دستورکار گذار به دموکراسی یا راهبرد بازتولید هژمونی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 73-107]

ه

 • هاشمی، صفیه سادات شناسایی و بررسی مؤلفه‌های مؤثر در همکاری میان سازمانی در سیاستگذاری عمومی [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 95-120]

 • همایونی، فاطمه السادات نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت‌مندی از عملکرد دولت در سیاست‌گذاری مهار کرونا در شهر تهران در سال 1399 [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 89-122]

login