نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

از دیدگاه نهادگرایانه، توسعه سیاسی اساساً به‌عنوان فرایند نهادینه‌ترشدن قدرت سیاسی در قالب نهاد دولت تعریف-می‌شود که نهادینه‌ترشدن «کسب قدرت سیاسی» یکی از شاخص‌های آن است. در این نوشتار تحول توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ازلحاظ فرایند نهادینه‌تر‌شدن کسب قدرت سیاسی بازشناسی‌می‌شود تا نشان‌داده‌شود که دشواری‌های این بعد از توسعه‌ سیاسی در ایران چه بوده‌است. تحلیل مضامین داده‌های گردآوری‌شده به روش اسنادی، حکایت‌ازآن‌دارد که فرایند نهادینه‌ترشدن کسب قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دو دشواری عمده ‌داشته-است. یکی از آن دشواری‌ها با مناقشات پایدار برسر «هویت» مدعیان کسب قدرت پیوند دارد که مناقشه برسر هویت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی (ازجمله تشکلات سیاسی و شبه‌سیاسی) را دربرمی‌گیرد. دشواری دوم هم با مناقشه برسر «فرایند کسب قدرت سیاسی» (ازجمله صلاحیت، نظارت و رای‌گیری) مرتبط‌است. هرچند موانع فراوانی برسر دست‌یابی به اسناد معتبر و گوناگون که دربرگیرنده داده‌های ارزشمند و مرتبط با دشواری‌های ذکر شده، وجود داشته-است اما یافته‌های این پژوهش می‌تواند هم انگیزه‌های نیرومندی برای گردآوری داده‌های بیشتر و انجام پژوهش‌های غنی‌تر فراهم‌سازد و هم منظرهای متفاوتی برای یافتن راهکارهای موثرتر درراستای تعدیل دشواری‌ها و موانع نهادینه-ترشدن فرایند کسب قدرت سیاسی عرضه‌کند.انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بی‌گمان با توسعه سیاسی نسبت دارد و این نسبت از دیدگاه‌های گوناگون کم‌وبیش بررسی‌ شده‌است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Eligibility and Elections: Difficulties in Institutionalization of Political Power Acquisition in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Golmohammadi 1
  • Nasir Ebadpour 2

1 Associate Professor, Department of Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 PhD, Department of Political Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

From an institutionalist point of view, political development is essentially defined as the process of institutionalization of political power within the state institution, an important criterion of which is the institutionalization of political power acquisition. This paper studies the evolution of political development in the Islamic Republic of Iran with respect to the institutionalization process of political power acquisition, aiming to identify the difficulties inherent in this dimension of political development in Iran. The content analysis of the data collected through a documentary method shows that there are two major difficulties in the institutionalization process of political power acquisition in the Islamic Republic of Iran. One of the difficulties is linked to the continuing dispute over the ‘identity’ of those who lay claim to power, which involves debates over the identity of natural and legal persons, including political and quasi-political groups. The second difficulty is related to the dispute over the ‘process’ of political power acquisition, including analyzing eligibility, monitoring, and voting. Despite many obstacles to access various and valid documents containing valuable data about these difficulties, the findings of the study can provide powerful impetus for collecting more data and conducting thorough research in future. They can also offer different perspectives for finding more effective ways to cope with the difficulties and face the obstacles inherent in the institutionalization of the process of political power acquisition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • Political development
  • Institutionalization
  • Power acquisition
  • Electoral disputes

الف) فارسی

اپتر، دیوید و اندرین، چارلز، (1378)، «نظریه‎های تکثرگرا و گروه‌های اجتماعی»، ترجمه میرقاسم بنی هاشمی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 4.
ازغندی، علیرضا، (1385)، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، تهران: نشر قومس.
افتخاری، اصغر، (1380)، «درآمدی بر نسبت رقابت سیاسی با سرانه ناامنی»، در رقابتها و چالشهای سیاسی در ایران امروز (مجموعه مقالات منتشر شده جلد اول)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380
ایوبی، حجت الله، (1380)، «رقابت و ثبات سیاسی»، در رقابتها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز (مجموعه مقالات منتشر شده جلد اول)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بشیریه، حسین، (1378)، دولت و جامعه مدنی: گفتمان‌های جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: انتشارات نقد و نظر.
پوجی، جانفکرانکو، (1377)، تکوین دولت مدرن‌: درآمدی بر جامعه‌شناسی‌، ترجمه بهزاد باشی، تهران: آگاه‌.
جنتی، احمد، (1378)، «نامه دبیر شورای نگهبان به رهبری»، قابل دسترسی در سایت: https://www.khabaronline.ir/news/272766.
خمینی، روح‌اله موسوی، (1378)، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی (ره)، جلد 16، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
دارابی، علی، (1388)، رفتار انتخاباتی در ایران، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سروش.
رحیمی، مصطفی، (1347)، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا.
روحانی، حسن، (1396)، «سخنرانی انتخاباتی در مشهد»، قابل دسترسی در سایت: https://www.aparat.com/v/Grbow.
شعله سعدی، قاسم، (1378)، نظارت استصوابی و مقولة تفکیک قوا، نظارت استصوابی گردآوری روابط عمومی‌دفترتحکیم‌وحدت  تهران: نشر افکار.
عظیمی، فخرالدین، (1372)، بحران دموکراسی در ایران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: البرز.
علینقی، امیرحسین، (1378)، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، بحثی حقوقی پیرامون نظارت استصوابی و قانون انتخابات، تهران: نی.
قیصری، نوراله و دیگران، (1394)، «مدیریت انتخابات در ایران؛ کیفیت و ارزیابی اجرا»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره 13، تابستان، شماره پیاپی 13.
کچوئیان، حسین، (1383)، کندوکاو در ماهیت معمایی ایران: جهانی‏سازی، دموکراسی‏سازی و جامعه‏شناسی سیاسی ایران، قم: بوستان کتاب.
کروبی، مهدی، (1388)، «شکایتنامه مهدی کروبی به شورای نگهبان»،  قابل دسترسی در سایت: http://www.karroubi.ir/manifests/520-2009-06-16-06-35-34.html.
لاریجانی، صادق، (1382)، «شورای نگهبان از منظر فلسفة سیاسی؛ برائت یا احراز صلاحیت نامزدها؟»، روزنامه کیهان، 7 آبان1382، ش17797.
منتظری، حسینعلی، (1379)، حکومت اسلامی، جلد دوم (امامت و رهبری)، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، تهران: نشر تفکر.
موسوی بجنوردی، سید محمد، (1376)، مجموعه مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، (1371)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، تهران: انتشارات بین‌المللی المهدی.
نیکزاد، علی، (1396)، «هیات نظارت بر دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری»، قابل دسترسی در سایت: https://www.mehrnews.com/news/3983054.
هاشمی، سید محمد، (1378)، «نظارت شورای نگهبان نظارت انضباطی»، مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، تهران: نشر افکار.
هانتینگتون، ساموئل،(1375)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علم،
وفادار، علی، (1377)، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، جلد دوم، تهران: انتشارات شروین.
یزدی، محمد، (1396)، «گفت‌وگوی تفصیلی تسنیم با آیت‌الله یزدی»، قابل دسترسی در سایت:
 https:// www. tasnimnews. com/ fa/ news/ 1396/ 08/02/1553121/.
 

ب) انگلیسی

Afari, Janet, (2005), “Civil librties and the making of Iran’s first Constitution”, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East North Carolina: Duke University Press
Collier, Paul, (2009), Wars, Guns, and Votes: Democracy in Dangerous Places, NewYork: Harper.
Huntington, Samuel, (1968), Political Order in Changing Societies, London: Yale University.
March, J. G. and J.P. Olsen (2006b), Elaborating the “New Institutionalism”, In R.A.W. Rhodes, S. Binder and B. Rockman (eds.): The Oxford Handbook of Political Institutions: 3-20. Oxford: Oxford University Press.
Parsa, Misagh, (2016), Democracy in Iran, Cambridge: Harvard University Press.
Poggi, Gianfranco, (2003), “The Formation of the Modern State and the Institutionalization of Rule”, in Handbook of Historical Sociology, ed. by Gerard Delanty and Engin Isin, London: Sage.
Poggi, Gianfranco, (2006), “Power”, in the Cambridge Dictionary of Sociology, ed. by Bryan Turner Cambridge: Cambridge University Press.
Poggi, Gianfranco, (2006), “State”, in the Cambridge Dictionary of Sociology, ed. by Bryan Turner Cambridge: Cambridge University Press.
Poggi, Gianfranco, (1990), The State: Its Nature, Development, and Prospects, California: Stanford University Press.
Popitz, Heinrich, (2017), Phenomena of Power: Authority, Domination, and Violence, Translated by Gianfranco Poggi, New York: Columbia University Press.
Solimano, Andres, (2005), Political Crises, Social Conflict and Economic Development: The Political Economy of the Andean Region, Northampton, U.K.: Elgar Publishing.
Solimano, Andres, (2005), Political Crises, Social Conflict and Economic Development: The Political Economy of the Andean Region, Northampton, U.K.: Elgar Publishing.
Wiarda, Howard, (1989), “Rethinking Political Development: A Look Backward over Thirty Years, and a Look Ahead”, In Studies in Comparative International Development, 24 (4).
Alinaghi, A. (1999). Nezarat bar entekhabat va tashkhis-e salahiat-e davtalaban, bahsi hoqouqi piramoun-e nezarat-e estesvabi va qanoun-e entekhabat [Monitoring election and ascertaining the competency of candidates; A legal discussion on approbatory supervision and the election law]. Tehran: Nashr-e Ney.
Apter, D. E., & Andrain, C. F. (1999). Pluralistic theories and social groups. (Banihashemi, M. Trans.) Journal of Strategic Studies, 2(4), 117-172. (Original work published 1995)
Ayyoubi, H. (2001). "Reghabat va sobat-e siasi" dar reghabatha va chaleshha-ye siasi dar Iran-e emrouz (Majmou'eh maghalat-e montasher shodeh) ["Competition and political stability" in political competitions and challenges in the contemporary Iran (A collection of published articles)] (Vol. 1). Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Azghandi, A. (2006). Daramadi bar jame'eshenasi-ye siasi-ye Iran [An introduction to Iranian political sociology]. Tehran: Ghoomes Publishing Company.
Azimi, F. (1993). Iran: The crisis of Democracy. (A. Mahdavi, Trans.) Tehran: Alborz.
Bashiriyeh, H. (1999). Dowlat va jame'e-ye madani: Goftemanha-ye jame'eshenasi-ye siasi [Government and civil society: Political sociological discourses]. Social Science Monthly Book, 3-9.
Darabi, A. (2009). Raftar-e entekhabati dar Iran [Electoral behavior in Iran] (4 ed.). Tehran: Soroush.
Eftekhari, A. (2001). "Daramadi bar nesbat-e reghabat-e siasi ba sarane-ye naamni" dar reghabatha va chaleshha-ye siasi dar Iran-e emrouz (Majmou'eh maghalat-e montasher shodeh) ["An introduction to the proportion of political competition to per capita insecurity in political competition and challenges in the contemporary Iran (A collection of published articles)] (Vol. 1). Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Gheisari, N., Taheri Fadafen, D., & Bagheri Farsani, M. (2015). Modiriat-e entekhabat dar Iran; Keifiat va arzyabi-ye ejra [Election management in Iran; Quality and performance evaluation]. Strategic Research of Politics, 4(13), 9-34.
Hashemi, M. (1999). Nezarat-e Shora-ye Negahban "enzebati" ist na "estesvabi" va na "estetaee" [The supervision of Guardian Council is disciplinary! Not “expedient” or “for taking information”]. Comparative Law Researches, 7(4), 179-189.
Huntington, S. P. (1996). Political order in changing societies. (M. Solasi, Trans.) Tehran: Elm. (Original work published 1968)
Jannati, A. (1999). Nameh-ye dabir-e shora-ye negahban be Rahbari [Letter from the Secretary of the Guardian Council to the Leader of Iran]. Retrieved from   HYPERLINK "https://www.khabaronline.ir/news/272766"  https://www.khabaronline.ir/news/272766
Kachooyan, H. (2004). Kandoukav dar mahiat-e mo'amma'i-ye Iran: Jahanisazi, democracysazi va jame'eshenasi-ye siasi-ye Iran [Inquiring into the puzzling nature of Iran]. Qom: Bustan Ketab.
Karrobi, M. (2009). Shekayat nameh-ye Mehdi Karrobi be Shora-ye Negahban [Mehdi Karroubi's complaint letter to the Guardian Council]. Retrieved from   HYPERLINK "http://www.karroubi.ir/manifests/520-2009-06-16-06-35-34.html"  http://www.karroubi.ir/manifests/520-2009-06-16-06-35-34.html
Larijani, S. (2003, October 29). Shora-ye negahban az manzar-e falsafe-ye siasi; bera'at ya ehraz-e salahiat-e namzadha? [Guardian Council from the perspective of political philosophy; Innocence or qualification of candidates?]. Kayhan. 17797.
Montazeri, H. (2000). Hokoumat-e Eslami (Emamat va rahbari) [The Islamic government (Immamat and leadership) (Vol. 2). (M. Salavati, Trans.) Tehran: Tafakor.
Mousavi Bojnourdi, M. (1997). Majmou'eh maghalat-e feqhi, hoqouqi va ejtemayi [Collection of jurisprudential, legal and social articles]. Tehran: Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution.
Mousavi Khomeini, R. (1999). Sahifeh-ye Emam: Majmoo'eh-ye asar-e Emam Khomeini [Imam's Sahifa: Imam Khomeini's collection of works] (Vol. 16). Tehran: Imam Khomeini Publishing House.
Najafi Asfad, M., & Mohseni, F. (1992). Hoqouq-e asasi-ye jomhouri-ye Eslami-ye Iran [Constitutional rights of the Islamic Republic of Iran]. Tehran: Al-Mahdi.
Nikzad, A. (2017). Hey'at-e nezarat bar davazdahomin entekhabat-e riasat-e jomhouri [The Board of governors of the twelfth presidential election]. Retrieved from HYPERLINK                                     "https://www.mehrnews.com/news/3983054"  https://www.mehrnews.com/news/3983054
Poggi, G. (1998). The development of modern state, a sociological introduction. Tehran: Agah. (Original work published 1978)
Rahimi, M. (1968). Qanoun-e Asasi-ye Iran va osoul-e Democracy [Iranian Constitution and principles of Democracy]. Tehran: Ebnesina.
Rouhani, H. (2017). Sokhanrani-ye entekhabati dar Mashhad [Election speech in Mashhad]. Retrieved from   HYPERLINK                                        "https://www.aparat.com/v/Grbow"  https://www.aparat.com/v/Grbow
Sholeh Sa'adi, G. (1999). Nezarat-e estesvabi va maqouleh-ye tafkik-e Qova [Approbatory supervision and the category of the seperation of powers]. Tehran: Afkar.
Vafadar, A. (1998). Hoqouq-e asasi va tahavvolat-e siasi [Constitutional rights and political developments] (Vol. 2). Tehran: Shervin.
 Yazdi, M. (2017). Goftegou-ye tafsili-ye Tasnim ba Ayatollah Yazdi [Tasnim's detailed interview with Ayatollah Yazdi]. Retrieved from https:// www.tasnimnews. com/fa/news/1396/ 08/02/1553121