برون‌سپاری سرکوب دولتی در ایران (1320-1357)

میلاد حیدری

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1401، صفحه 1-31

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.66118.1218

چکیده
  حکومت پهلوی دوم علاوه بر نهادهای دولتی و رسمی مانند شهربانی، ژاندارمری و ساواک از شبه‌نظامیان نیز برای سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کرد و این بکارگیری بازیگران غیردولتی مسلح در سرتاسر این دوره (1320-1357) تداوم داشته است. در واقع زور و خشونت که می‌بایست در انحصار دولت و نیروهای رسمی دولتی باشد، به بازیگران غیردولتی نیز سپرده می‌شد. ...  بیشتر

تهی شدن شأن ریاست جمهوریِ رئیس جمهور در اصلاحات سال 1368

آیت مولایی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1401، صفحه 23-57

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.69191.1282

چکیده
  در حقوق اساسی هر کشوری، اصلاح قانون اساسی یکی از راه‌های برون­رفتِ کشور از موانع حقوقی است. در نتیجه ممکن است در محدوده قدرت مقامات عالی تغییراتی رخ دهد. در ایران نیز در سال 1368 اصلاحاتی در قانون اساسی رخ داد که حاصل آن جابجایی در برخی از صلاحیت­های مقامات عالی حکومت بوده است و پرداختن به آن از منظر حقوق اساسی امری شایسته است. از جمله ...  بیشتر

دولت‌ها و مسئولیت اجتماعی‌نهادی صلح‌سازی در جوامع چندفرهنگی

مجتبی مقصودی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1401، صفحه 60-85

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.67403.1244

چکیده
  جنگ و صلح واقعیت همه جوامع بشری و از جمله جوامع چندفرهنگی با محوریت نهاد دولت است. اینکه آیا صلح محصول عمل دولت‌هاست یا خیر؟ و صلح واقعیتی سیاسی و امری ساخته شدنی است یا امری ناخودآگاه و فرض گرفتنی؟ همه این پرسش­ها تلاش دارند تا نقش دولت‌ها را بعنوان بزرگترین نهاد سیاسی رسمی در امر صلح مورد بررسی قرار دهند. در هر سمت از این پرسش‌ها، ...  بیشتر

نهاد حامی‌پروری و سقوط دولت پهلوی دوم (در چهارچوب رویکرد نهادگرایی جدید)

حبیب اله فاضلی؛ هادی رجبی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1401، صفحه 88-120

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.41982.702

چکیده
  یکی از مشکلات بنیادین پیش‌روی سیاست‌گذاری‌های نهادی در کشورهای در حال توسعه وجود نهادهای بهره‌کش همچون رانت ناکارامد، فرهنگ خویشاوندگزینی و عدم شفافیت فرآیندهای اجرایی است. پژوهش با تمرکز بر مفهوم نهاد حامی‌پروری در چارچوب نهادگرایی جدید، دنبال آشکار کردن شاخص‌ها و پیامدهای این نهاد در نظام پهلوی دوم است. وضع مفهوم نهاد حامی‌پروری ...  بیشتر

نگاهی به نقش دولت در توسعه صنعتی؛ مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران و کره‌جنوبی

جلیل دارا؛ مژگان رضائیان اصفهانی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1401، صفحه 122-149

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.55912.999

چکیده
  تجربه کشورهای تازه صنعتی شده‌ای چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نقش محوری دولت در فرایند صنعتی شدن را بیش از پیش برجسته ساخته است. اما پرسش نحوه ایفای این نقش برای دولت می‎باشد. ضمن اذعان به اینکه در ایران هنوز سردرگمی‌های بسیاری درباره نقش دولت در توسعه و صنعتی‌سازی وجود دارد؛ هدف مقاله آن است تا از رهگذر رهیافت نهادی، با ...  بیشتر

تحلیل استعاره صلح و نوعدوستی در نظریه دولت آیینی مانی

هادی صادقی اول؛ حسین محسنی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1401، صفحه 151-188

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.46681.766

چکیده
  از دیرباز تاکنون یکی از آرمان‌های بزرگ بشریت، آرمان صلح و چگونگی تحقق آن بوده است و برای نیل به این منظور از ابزارهای مهمی چون خردگرایی، اخلاق‌گرایی و ارتباطات انسانی بهره گرفته شده است. در این بین پیامبران و مبلّغان دینی نیز سهم بزرگی در ترسیم منظومه صلح داشته‌اند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ایجاد دولت‌های دینی یا خودشان پیگیر ...  بیشتر

ماهیت پارلمانی یا ریاستی رأی اعتماد به هیات وزیران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جواد تقی زاده؛ سمانه تقی زاده چاری

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1401، صفحه 189-211

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.45061.740

چکیده
  اصل 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سـال 1358 نخست وزیر منتخب مجلس را مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد برای وزیران از مجلس قرار داده بود. با تصویب ماده 1 قانون الحـاق موادی بـه آیین نامه داخلی مجلس راجع به تقـاضای رأی اعتمــاد و نحوه برگزاری آن مصوب 9/5/1363 نخست وزیر موظف شد هم در آغاز هر دوره از مجلس و هم در شرایط مقرر در اصل ...  بیشتر