برون‌سپاری سرکوب دولتی در ایران (1320-1357)

میلاد حیدری

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2022.66118.1218

چکیده
  حکومت پهلوی دوم علاوه بر نهادهای دولتی و رسمی مانند شهربانی، ژاندارمری و ساواک از شبه‌نظامیان نیز برای سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کرد و این بکارگیری بازیگران غیردولتی مسلح در سرتاسر این دوره (1320-1357) تداوم داشته است. در واقع زور و خشونت که می‌بایست در انحصار دولت و نیروهای رسمی دولتی باشد، به بازیگران غیردولتی نیز سپرده می‌شد. ...  بیشتر

نگاهی به نقش دولت در توسعه صنعتی؛ مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران و کره‌جنوبی

جلیل دارا؛ مژگان رضائیان اصفهانی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2022.55912.999

چکیده
  تجربه کشورهای تازه صنعتی شده‌ای چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نقش محوری دولت در فرایند صنعتی شدن را بیش از پیش برجسته ساخته است. اما پرسش نحوه ایفای این نقش برای دولت می‎باشد. ضمن اذعان به اینکه در ایران هنوز سردرگمی‌های بسیاری درباره نقش دولت در توسعه و صنعتی‌سازی وجود دارد؛ هدف مقاله آن است تا از رهگذر رهیافت نهادی، با ...  بیشتر

نهاد حامی‌پروری و سقوط دولت پهلوی دوم (در چهارچوب رویکرد نهادگرایی جدید)

حبیب اله فاضلی؛ هادی رجبی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2022.41982.702

چکیده
  یکی از مشکلات بنیادین پیش‌روی سیاست‌گذاری‌های نهادی در کشورهای در حال توسعه وجود نهادهای بهره‌کش همچون رانت ناکارامد، فرهنگ خویشاوندگزینی و عدم شفافیت فرآیندهای اجرایی است. پژوهش با تمرکز بر مفهوم نهاد حامی‌پروری در چارچوب نهادگرایی جدید، دنبال آشکار کردن شاخص‌ها و پیامدهای این نهاد در نظام پهلوی دوم است. وضع مفهوم نهاد حامی‌پروری ...  بیشتر