قدرت و وضعیت استثناء جبری در ایران (شالوده‏ و شرایط امکان)

سجاد ستاری

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1401، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.68869.1274

چکیده
  نویسنده وضعیت استثناء اشمیتی و آگامبنی را «وضعیت استثناء ارادی» تلقی می‌کند و با طرح نوع جدیدی از وضعیت استثناء (تحت عنوان «وضعیت استثناء جبری»)، شالوده‏ و شرایط امکان این وضعیت استثناء نوع دوّم را در جامعۀ ایران شرح می دهد. استدلال نویسنده آن است که براثر ترکیب تدریجی چهار اَبَررخداد گریزناپذیر (شامل «بحران عام انباشت ...  بیشتر

آسیب‌شناسی نهادی رویکرد دولت به توسعه صنعتی در جمهوری اسلامی ایران ( 1358 تا 1368)

قاسم خرمی

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1401، صفحه 31-65

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.62619.1146

چکیده
         این مقاله از چشم‌اندازی نونهادگرایانه، زمینه‌ها و دلایل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی را تحلیل کرده است. برای این منظور، دودسته عوامل « نهادی-ایدئولوژیک» و «شرایط پیشا نهادی» در بستر فرایندی تاریخی، تحلیل‌شده است تا بتوان سازوکار ...  بیشتر

چیستی سازمان اطلاعات در نظام سیاسی نوبنیاد

محسن خلیلی

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1401، صفحه 67-92

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.64519.1175

چکیده
  وظیفه یک سازمان اطلاعاتی، پایش اندیشه‌ها و رفتارهای گروه‌هایی است که با نظام مستقر، در معارضه‌اند و کوشش می‌کنند نظام موجود را براندازند. رصد مخالفان نظام سیاسی، تنها وظیفه یک سازمان اطلاعاتی نیست؛ بلکه، مبارزه‌ علیه گروه‌های معارضه جوی برانداز، دیگر وظیفه یک سازمان ‌اطلاعاتی است. نهادهای اطلاعاتی، بخش مهمی از یک نظام سیاسی‌اند. ...  بیشتر

کارآمدی دولت فراتر از اندازه آن: بررسی روند تحول اندازه دولت در ایران از 1384 تا 1399

فائز دین پرستی صالح

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1401، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.66641.1231

چکیده
  هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسه­ای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می‌خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران،  به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران  و روند تحولات آن چگونه تحلیل می‌شود؟ مقاله با ارائه و مقایسه داده‌های ...  بیشتر

شبه ‌سرمایه‌داری رانتیر؛ برآیند پارادوکس‌های دولت اندامواره، ابزاری و رانتیر در جمهوری اسلامی ایران

غلامرضا حداد

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1401، صفحه 113-144

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.69002.1276

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دسته­بندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوب­های نظری متعارف با دشواری­هایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائۀ الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرک­های رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد ...  بیشتر

رویکرد نهادی به تحلیل ناکارایی در عملکرد اقتصاد ایران

علی سرزعیم

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1401، صفحه 145-165

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.70365.1338

چکیده
  اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریه‌پردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده می‌شود که رویکرد ...  بیشتر