1. دولت رانتیر کویت و نهادینه شدن جایگاه پارلمان در فرایندی تاریخی

آریابرزن محمدی قلعه تکی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2022.63033.1145

چکیده
  کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود این که گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ( که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، ...  بیشتر

2. ظهور دولت مدرن در خاورمیانه از منظر رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی

مهدی زیبائی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2022.62787.1140

چکیده
  آنچه که امروزه بعنوان دولت مدرن در سرزمین‌­های خاورمیانه شناخته می‌­شود در اکثر کشورهای منطقه به طور جدی با الگوی اولیه آن که در طول بیش از سه قرن در اروپای غربی شکل گرفت، متفاوت است. یکی از نشانه­‌های دولت مدرن استفاده انحصاری از قوه قهریه توسط نظام سیاسی حاکم می‌باشد که این مهم در الگوی اروپایی به واسطه فرآیند چانه‌­زنی ...  بیشتر

3. توسعه سیاسی و موانع گذار به دموکراسی در چین (1978-2021)

حسین کریمی فرد

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2022.62708.1137

چکیده
  نظریه‌پردازان نوسازی معتقدند بین توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرایند گذار به دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. طبق نظریه‌های نوسازی، توسعه اقتصادی و صنعتی شدن منجر به گذار به دموکراسی می‌شود. محققین نقطه عزیمت توسعه اقتصادی چین را سال 1978 می‌دانند. این کشور سال‌های متوالی دارای رشد اقتصادی بیش از 10درصد بوده است. این امر باعث شده که ...  بیشتر

4. شناسایی و بررسی مؤلفه‌های مؤثر در همکاری میان سازمانی در سیاستگذاری عمومی

صفیه سادات هاشمی؛ ابوالقاسم عربیون

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2022.43709.720

چکیده
  همکاری میان‌سازمانی؛ فرایندی است که در آن بازیگران مستقل از طریق مذاکرات رسمی و غیررسمی تعامل کرده و به صورت مشترک قواعد و ساختارهای حاکم بر روابط خود و راه‌های تصمیم‌گیری و اجرای موضوعات مشترک را وضع می‌کنند. برای این منظور، مجموعه‌ای از اصول، قواعد، هنجارها و ابزارهای مختلف برای راهبری ارتباطات میان سازمان‌های مختلف برای حل ...  بیشتر

5. مطالعه تطبیقی عملکرد دولت‌ها و سازمان‌های ورزشی جهان در بحران کرونا

سارا کشکر؛ عارفه قنبری فیروزآبادی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2022.60658.1097

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعه عملکرد مدیریتی سازمان‌‌های ورزشی ایران و جهان در بحران کرونا و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی انجام شد. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سازمان‌های ورزشی کشور در دوران پاندمی چطور عمل و از چه طریق پویایی سازمان‌های ورزشی را حفظ کردند و این امر در سایر کشورهای جهان به چه شکل انجام شد؟ بر این اساس، ...  بیشتر

6. نسبت‌سنجی آزادسازی اقتصادی و پایدارسازی امنیت در دولت چین

فرزین رحیمی زنوز؛ شهروز شریعتی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2022.45793.750

چکیده
  دولت چین از اواخر دهة 1970 میلادی فرایند آزادسازی اقتصادی را با الگویی منحصر به خود آغاز کرد و در کمتر از نیم قرن، به رشد کم­نظیری دست یافت. این آزادسازی همچنین به تدریج چهره فقر را به میزان قابل توجهی از این کشور زدود و شهروندان چینی را از کیفیت زندگی بهتری بهره­مند ساخت. این مقاله تاثیر سیاستگذاری‌های مبتنی بر مدل آزادسازی اقتصادی ...  بیشتر

7. واکاوی نقش بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی دوم

امید شکرانه؛ مسعود اخوان کاظمی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2022.57691.1039

چکیده
  این پژوهش به بررسی و تحلیل بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی دوم از منظر تئوری بحران می‌پردازد. لوسین پای با طرح این تئوری بر این نظر است که برای تحقق توسعه مطلوب، یک نظام سیاسی باید از سلسله بحران‌هایی به صورت موفقیت‌آمیز عبور کند. پرسش اصلی پژوهش این است که بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی چه نقشی داشته است؟ یافته‌های تحقیق حاکی از ...  بیشتر