1. ساختار نظام بین‌الملل و تأثیر آن بر فرایند دولت‌سازی در ایران عصر پهلوی دوم (1357ـ1324)

علیرضا سمیعی اصفهانی

دوره 7، شماره 25 ، اردیبهشت 1400، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2021.57754.1041

چکیده
   درپی جنگ جهانی دوم با پیشر­وی شوروی برای ایجاد حریم امنیت نظامی بین مناطق نفوذ خود و کشورهای سرمایه­داری و واکنش ایالات­متحده به این تحرکات، نظام دوقطبی جنگ سرد شکل گرفت و امنیت بسیاری از کشورها بویژه ایران در معرض مخاطره قرار گرفت. از این­رو پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که ساختار نظام بین­الملل در عصر جنگ سرد چه تأثیری ...  بیشتر

2. گسست هژمونیک و تأثیر آن بر بحران مشروعیت دولت در فرانسه (2017ـ2020)

رکسانا نیکنامی

دوره 7، شماره 25 ، اردیبهشت 1400، صفحه 33-71

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2021.58369.1057

چکیده
  از سال 2017 نشانه‌های تشدید بحران مشروعیت دولت در فرانسه آغاز شد. این موضوع در جنبش جلیقه زردها نمود پیدا کرد. به نظر می‌رسد گسست هژمونیک مطرح شده در نظریه گرامشی، بتواند توضیح‌دهنده شرایط کنونی دولت فرانسه باشد. مراد از هژمونی، چیرگی مادی و معنوی یک طبقه بر طبقات دیگر است. این چیرگی باید ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربرگیرد؛ ...  بیشتر

3. بازخوانی حکمرانی خوب در پرتو چشم اندازهای ناهمسان: برنامه بهینه سازی سیاستگذاری عمومی، دستورکار گذار به دموکراسی یا راهبرد بازتولید هژمونی

نورمحمد نوروزی

دوره 7، شماره 25 ، اردیبهشت 1400، صفحه 73-107

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2021.56313.1009

چکیده
   از آغاز دهه 1990 میلادی به این سو در  محافل و نهادهای ملی و بین المللی توسعه‏ای و ادبیات جهانی توسعه،  گفتمان حکمرانی خوب به گفتمانی کانونی مبدل شده است،  به گونه‏ای که هیچ تامل جدی درباره توسعه  نمی تواند آن را نادیده انگارد. با این حال،  همه کسانی که در کسوت هواخواه یا در جایگاه منتقد  به  بیان دیدگاه پیرامون مبانی ...  بیشتر

4. رقابت‌های مذهبی، هژمونی لیبرالیسم و نهادینگی سکولاریسم مطالعه موردی آمریکا (1980ـ1776)

حمید احمدی؛ برهان سلیمی

دوره 7، شماره 25 ، اردیبهشت 1400، صفحه 109-138

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2021.37814.598

چکیده
  رسمیت‌زدایی از دین و تضمین آزادی مذهبی از طریق گنجاندن بندهایی در قانون اساسی و متمم اول، نبود آموزش دینی در مدارس عمومی، آزادی آموزش مذهبی خصوصی، عدم کمک مالی به مدارس مذهبی خصوصی، بی­طرفی دولت نسبت به پیروان ادیان و مذاهب مختلف، عدم مخالفت با حضور و بیان نمادهای دینی در حوزه عمومی از جمله سیاست‌های دینی در مدل سکولاریسم آمریکایی ...  بیشتر

5. ساخت سیاسی و اجتماعی دولت‌های بومی فلات ایران و منطقه میان‌رودان

محبوبه کریم دوست بلالمی؛ هادی نوری

دوره 7، شماره 25 ، اردیبهشت 1400، صفحه 139-178

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2021.31032.475

چکیده
  پژوهش پیش‌روحول محور این مسأله قرار دارد که «چارچوب ساخت و ماهیت حکومت‌های بومی فلات ایران از منظر میزان قدرت و نفوذ بنیادهای اجتماعی آن در ساختار قدرت چگونه است و چه نسبتی با حکومت‌های میان‌رودان دارد؟». هدف، توصیف ساختار قدرت سیاسی و ارتباط آن با گروه‌های اجتماعی در تمدن‌های پیشا‌آریایی و بین‌النهرین است. چارچوب تحلیل ...  بیشتر

6. کنش‌های فراقانونی در بازتفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی مشروطه در دوران رضاشاه

علیرضا علی صوفی؛ محمدرضا صادقی

دوره 7، شماره 25 ، اردیبهشت 1400، صفحه 179-203

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2021.38715.621

چکیده
  سیاست‌های حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائی و عدلیه را می‌توان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بی‌توجهی به اصول 81 و 82 را می‌بایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی ...  بیشتر