1. بررسی چالش‌های دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم در سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)

میترا راه نجات

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1399، صفحه 1-40

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2021.58107.1049

چکیده
  دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین‌المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت‌های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می‌دهد. منطقه‌گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه‌ای می‌توآند جلوه‌گر شود. سازمآن همکاری‌های ...  بیشتر

2. کاربست تئوری الیگارشی نوگرای ادوارد شیلز بر دوره پهلوی دوم (1357-1332)

محمد رادمرد

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1399، صفحه 41-72

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2021.53864.945

چکیده
  حکومت پهلوی دوم تاکنون موضوع آثار بسیاری بوده است. اما در این میان پژوهش‌های کمتری به بحث درباره ماهیت و شکل نظام سیاسی این دوره پرداخته‌اند. حال با توجه به آنکه به باور برخی محققان، در این دوره توسعه اقتصادی در دستور کار حکومت بوده؛ می‌توان با تاکید بر مقوله نوسازی به بررسی شکل نظام سیاسی در این دوره از تاریخ معاصر ایران پرداخت. ادوارد ...  بیشتر

3. تحوّل در حاکمیت سیاسی و نظام دیوانی اُزبکان ماوراءالنهر(فرارود) از (قرن 9 ـ 13ق./ 15ـ19م. )

سیده فهیمه ابراهیمی

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1399، صفحه 73-101

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2021.50813.841

چکیده
  تاریخ سیاسی و اجتماعی ماوراءالنهر(فرارود) در دوره اسلامی، بزنگاههایی از تصادم دو زیست جهان بدوی و حضری دارد که یکی از متأخرین آنها، برهة قدرت گیری و حاکمیت صحراگردان ازبک و مهاجرت گستردة آنها به قلمرو جهان ایرانی و در نهایت شکل گیری ساختار سیاسی و اداری دوگانه (ایلیاتی ـ حضری) بود. در نوشتار حاضر با بکارگیری رویکرد جامعه شناسانة وبری(نظریة ...  بیشتر

4. کنترل و هدایت جمعیت در قالب نهادها و تکنیک‌های جدید حکمرانی در ایران (از عباس میرزا تا رضاشاه)

حجت کاظمی؛ هادی کشاورز

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1399، صفحه 103-139

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2020.41016.685

چکیده
  تلاش برای کنترل و هدایت جمعیت در هر جامعه توسط قدرت و حکومت از طریق نهادها و تکنیک‌های جدید حکمرانی، یکی از بحث‌های مدرنی است که ابتدا به­وسیله فوکو مطرح شد و توسعه یافت. قدرت با هدف قراردادن افراد و جمعیت برای رفع نیازهای خود، تکنیک‌ها و نهادهایی را طراحی می‌کند که ضمن مرئی کردن افراد، کنترل و هدایت آنها در جامعه را افزایش دهد. ...  بیشتر

5. تجزیه و تحلیل تجربه‌ی اولویت فلسفه بر دموکراسی در دولت‌های هفتم و هشتم جمهوری اسلامی ایران

جواد امام جمعه زاده؛ زهره مرندی

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1399، صفحه 141-181

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2021.24866.357

چکیده
  بر اساس تفاسیر جامعه­شناختی و فلسفی، دو نگاه نسبت به دموکراسی وجود دارد. در بینش جامعه­شناسانه، نهادهای دموکراتیک در عرصه­ عمل بر اندیشه و فرهنگ دموکراسی مقدم است. این در حالی ­است که رویکرد فلسفی ،فرهنگ و مبانی ­نظری دموکراسی را در اولویت قرار می ­دهد. از این­رو، عده­ای از اولویت دموکراسی بر فلسفه و عده­ای دیگر از تقدم ...  بیشتر

6. مالیات یا اخاذی: بررسی نظام مالیات‌گیری ایران پس از دورۀ ایلخانی با تأکید بر عصر صفوی و قاجار

حنیف عموزاده مهدیرجی؛ محسن رنجبر

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1399، صفحه 183-220

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2021.36653.573

چکیده
  چند سالی است که اخبار مبتنی بر فساد از دستگاه­های دولتی ایران شنیده می­شود. نوعی از ارتباطات درون­گروهی در ساخت قدرت که در آن‌ها اعضای هر جناح سیاسی برخلاف منفعت عمومی و به سود خود و دیگر اعضای گروه‌شان عمل می­کنند. از طرف دیگر میان مردم با کارگزاران خُرد حکومتی در سطوح پایین­تر سیستم اجرایی کشور همکاری مبتنی بر رشوه و باج­دهی ...  بیشتر

7. گذار از دولت به شبه‌دولت در عراق و سوریه پس از بیداری اسلامی (2018-2011)

سید امیر نیاکوئی؛ سعید پیرمحمدی

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1399، صفحه 221-263

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2021.12270

چکیده
  جنبش‌های اعتراضی که از اواخر 2010 بخش وسیعی از خاورمیانه را در بر گرفت، نویدبخش تحولی بنیادین در الگوهای دولت‌بودگی این جوامع پس از دوره‌های متناوبی از ضعف و ناکامی بود. در سطح دولتی، تحولات مزبور با نشانه‌هایی از تحول در ساختار کشورهای واقع در این منطقه همراه شده است. در این پژوهش تلاش شده تا گذار عراق و سوریه از دولت به شبه‌دولت ...  بیشتر