کشاکشِ دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک

محسن خلیلی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.2451

چکیده
  فضای مجازی نشان‌دهنده‌ی دورانِ جدیدی است‌که با زمانه‌ی پیشین ناهمانندی دارد. برخی از مفاهیمِ نوپیدا در عرصه‌ی سیاست، همانندِ جهانی‌شدن، دهکده‌ی جهانی، دولت الکترونیک، فضای مجازی، دموکراسی سایبر، جامعه‌ی مدنی مجازی، سبب شده‌اند عملکرد دولت‌ها دچار تغییر شود. هدف نوشتار این است ‌که با بهره‌گیری از کار ویژه‌های اصیلِ دولت ...  بیشتر

بنیان «دولت حزب‌سالار» و تعامل میان دموکراسی و پارتیتوکراسی

سیدمحمد طباطبایی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 33-79

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.2452

چکیده
  در غرب، احزاب سیاسی در راستای دموکراسیزاسیون و لیبرالیزاسیون جوامع به‌وجود آمده‌اند و شکل‌گیری نظام حزبی، مرحله‌ای اساسی در فرآیند توسعه سیاسی به‌حساب می‌آید. اعتقاد بر آن است که پلورالیسم سیاسی در نظام‌های لیبرال ـ دموکراتیک، صرفاً در تحزب سیاسی و رقابت مسالمت‌آمیز میان احزاب برای کسب قدرت خلاصه می‌شود. امروزه تحزب جزو جدایی‌ناپذیری ...  بیشتر

سویه‌ها‌ی غیر دموکراتیک فضای مجازی و ساختار سیاسی، اجتماعی دولت

حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 81-110

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.2453

چکیده
  هدف نخست نگارنده در  این مقاله، آن است که اهمیت نظری استدلال‌هایی را نشان دهد که له و علیه رابطه‌ی فضای مجازی و دموکراسی مطرح شده‌اند. هدف بعدی و مهم‌تر آن است که نشان دهد چرا هر دوِ این نگرش‌ها مسیر نادرستی را پیموده‌اند؛ بدین معنا که به‌جای آن‌که به ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه نگاه کنند و محدودیت و بسط قدرت دموکراسی یا ...  بیشتر

کالبدشناسی فوکویی دولت

حمید یحیوی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 111-146

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.2454

چکیده
  رهیافت فوکویی با خارج شدن از مسئله دولت و کاوش در آن بر پایه­ی حکومت‌مندی، مسیر جدیدی از تحقیق درباره‌ی ماهیت دولت و اجزای تحلیلی آن‌را مطرح کرده است. فوکو با ابداع مفهوم «حکومت‌مندی»  علاوه‌بر ترجیح تمرکز بر کردارهای حکومتی به‌جای نهادها در نظریه‌ی سیاسی، روند دخالت ذهنیت­ها در کردارهای حکومت را به نمایش می‏گذارد ...  بیشتر

درآمدی تحلیلی بر نقش شبکه‌های سیاستی در سیاستگذاری عمومی

علی خواجه نایینی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 147-175

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.2455

چکیده
  کانون توجه تحلیل گران و پژوهشگران سیاستگذاری عمومی، «شکل گیری یک سیاست» است: اینکه سیاست‏ها از کجا می‏آیند و چه عواملی در اتخاذ آنها مؤثر هستند؟ پاسخ‏های مختلف و متفاوتی به این سؤال ارائه شده است. رویکرد شبکه‏ای از جمله جدیدترین چارچوب‏های پژوهشی معاصر است که نقش ارتباطات میان بازیگران و ذینفعان را در شکل گیری یک سیاست ...  بیشتر

الگوی پیوندی مشروعیت دولت و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مواریث فرهنگی در ایران

محمدجواد غلامرضا کاشی؛ ساناز کرمی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 177-208

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.2457

چکیده
  در این مقاله، با توجه به آسیب‌های ناشی از ادبیات دوگانه ساز رژیم‌های سیاسی به دو سنخ دیکتاتوری و دمکراتیک، تلاش شده است چارچوبی برای توصیف و فهم وضعیت نظام‌های سیاسی در کشورهای اسلامی، به ویژه در ایران تمهید شود. در این زمینه با تکیه بر الگوی رژیم‌های پیوندی فرض بر این است که بخش مهمی از کشورهای جهان در دنیای امروز، علاوه بر پذیرش ...  بیشتر

تبیین ساختاری علل فروپاشی دولت پهلوی

علی مرشدی زاد؛ صالح زمانی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 209-243

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.2459

چکیده
  وقوع انقلاب اسلامی نظریات مسلط جامعه شناسی سیاسی در حوزه مطالعات انقلاب و رابطه دولت و جامعه را به طور نسبی تحت تاثیر خود قرار داد. مهم‌ترین سوال‌ها پیرامون این حادثه سیاسی در تاریخ معاصر ایران مربوط به «چرایی و چگونگی» وقوع آن است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به «چرایی» ساختاری فروپاشی رژیم پهلوی دوم است. در پاسخ به این ...  بیشتر