تبیین رابطه ساخت سیاسی و توسعه سیاسی در دوران پهلوی اول براساس مدل برنارد کریک

مرتضی منشادی؛ سارا اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

https://doi.org/10.22054/tssq.2020.11257

چکیده
  توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست‌کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان‌ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامه­های نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازه­ای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، ...  بیشتر

جامعه شناسی سیاسی
چالش‌های نهادینه‌تر ‌شدن اعمال قدرت دولت در سیاست‌های فرهنگی حوزه خانواده در ایران

نصیر عبادپور

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1402، ، صفحه 37-74

https://doi.org/10.22054/tssq.2023.71684.1372

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی چالش‌های نهادینه‌تر شدن اعمال قدرت دولت در سیاست‌های فرهنگی  حوزه خانواده در جمهوری اسلامی ایران و نقش نهادهای فرهنگی و عملکرد آن‌ها در این حوزه است. مسئله اصلی این است که چرا باوجود اهمیت نهاد خانواده در باورهای مذهبی و سنت‌های ایرانی و همچنین سیاست‌گذاری فرهنگی دولت در این خصوص با افزایش چالش‌های این ...  بیشتر

توسعه سیاسی دولت در ویتنام در چارچوب نظریه‌های کارل دویچ و برینگتون مور

ماندانا تیشه یار

دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1401، ، صفحه 387-417

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.70275.1334

چکیده
  زمام­داران ویتنامی پس از پایان جنگ داخلی، از دهه ۱۹۷۰ طی حدود چهار دهه کوشیده­اند که روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را در این کشور با الگویی که از یکسو شاخصه­های بومی را در خود دارد و از سوی دیگر از الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای کمونیستی بهره برده، پیش ببرند. در این پژوهش، کوشش شده تا با بهره­گیری از نظریه­های توسعه ...  بیشتر

توسعه سیاسی و موانع گذار به دموکراسی در چین (1978-2021)

حسین کریمی فرد

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1400، ، صفحه 59-94

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.62708.1137

چکیده
  نظریه‌پردازان نوسازی معتقدند بین توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرایند گذار به دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. طبق نظریه‌های نوسازی، توسعه اقتصادی و صنعتی شدن منجر به گذار به دموکراسی می‌شود. محققین نقطه عزیمت توسعه اقتصادی چین را سال 1978 می‌دانند. این کشور سال‌های متوالی دارای رشد اقتصادی بیش از 10درصد بوده است. این امر باعث شده که ...  بیشتر

صلاحیت و انتخابات؛ دشواری‌های نهادینه‌شدن «کسب قدرت سیاسی» در جمهوری اسلامی ایران

احمد گل محمدی؛ نصیر عبادپور

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1400، ، صفحه 97-124

https://doi.org/10.22054/tssq.2021.42057.698

چکیده
  از دیدگاه نهادگرایانه، توسعه سیاسی اساساً به‌عنوان فرایند نهادینه‌ترشدن قدرت سیاسی در قالب نهاد دولت تعریف-می‌شود که نهادینه‌ترشدن «کسب قدرت سیاسی» یکی از شاخص‌های آن است. در این نوشتار تحول توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ازلحاظ فرایند نهادینه‌تر‌شدن کسب قدرت سیاسی بازشناسی‌می‌شود تا نشان‌داده‌شود که دشواری‌های ...  بیشتر

بررسی روند توسعه سیاسی دولت در جامعه هندوستان

ماندانا تیشه یار

دوره 6، شماره 23 ، آذر 1399، ، صفحه 61-87

https://doi.org/10.22054/tssq.2020.47942.779

چکیده
  دستیابی به توسعه سیاسی در میان جوامع آسیای جنوبی بویژه پس از دستیابی به استقلال در نیمه سده بیستم، از مهمترین مسائل پیش روی دولت‌ها و جامعه مدنی در این کشورها به شمار آمده است. این پژوهش میکوشد تا با بهره‌گیری از نظریه‌های توسعه سیاسی و آزمودن آنها با واقعیت‌های موجود، به بررسی روندهای پیموده شده در کشور هندوستان برای دستیابی به ...  بیشتر

تبیین رابطه ساخت سیاسی و توسعه سیاسی در دوران پهلوی اول براساس مدل برنارد کریک

مرتضی منشادی؛ سارا اکبری

دوره 6، شماره 21 ، خرداد 1399، ، صفحه 179-214

https://doi.org/10.22054/tssq.2020.39910.660

چکیده
  توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست‌کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان‌ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامه­های نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازه­ای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، ...  بیشتر

همسویی دولت و ملت و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی جوامع؛مطالعه طولی - تطبیقی بین سال‌های 1990 تا 2004 میلادی

مسعود مطلبی؛ جمال خان محمدی

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1396، ، صفحه 195-241

https://doi.org/10.22054/tssq.2017.13452.121

چکیده
    با توجه به آنچه در تاریخ کشورها مشاهده می شود، تضاد بین دولت و ملت همواره یکی از معضلاتی بوده که کشورها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با آن درگیر بوده اند. این مطالعه در صدد بررسی اثر همسویی دولت و ملت بر توسعه اقتصادی در سالهای پایانی قرن بیست و آغاز هزاره جدید است. این تحقیق براساس روش تطبیقی- طولی انجام یافته که در آن داده­های ...  بیشتر

بررسی روند توسعه سیاسی دولت در کره جنوبی

ماندانا تیشه یار

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1395، ، صفحه 39-59

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.4759

چکیده
  شرق آسیا، سرزمین‌هایی را در بر گرفته است که بیشتر آنها در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت ـ کشورهایی نوپا را بنیان گذارده‌اند. این دولت  ـ کشورها، از فردای استقلال به‌دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده‌اند. اما هر یک از آنان با روش ویژه‌ی خود و به‌گونه‌ای متفاوت از دیگران، روند توسعه و نوسازی دولت در ...  بیشتر