شبه ‌سرمایه‌داری رانتیر؛ برآیند پارادوکس‌های دولت اندامواره، ابزاری و رانتیر در جمهوری اسلامی ایران

غلامرضا حداد

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1401، ، صفحه 113-144

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.69002.1276

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دسته­بندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوب­های نظری متعارف با دشواری­هایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائۀ الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرک­های رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد ...  بیشتر

دولت رانتیر کویت و نهادینه شدن جایگاه پارلمان در فرایندی تاریخی

آریابرزن محمدی قلعه تکی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-31

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.63033.1145

چکیده
  کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود این که گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ( که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، ...  بیشتر

دولت، نفت و شکنندگی دیوانسالاری در ایران (1340-1357)

فاطمه میرعباسی؛ احمد ساعی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1400، ، صفحه 189-221

https://doi.org/10.22054/tssq.2021.38298.611

چکیده
  مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانسالاری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. نویسندگان با این پیش‌فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده­اند که ماهیت دوگانه «سلطانیستی/ رانتی» دولت در عصر پهلوی دوم بدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، ...  بیشتر

نقش مولفه‌های انسدادی ساختاری در روند همگرایی منطقه‌ای ایران و عراق

شهروز شریعتی

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1396، ، صفحه 27-51

https://doi.org/10.22054/tssq.2017.8103

چکیده
  بررسی روابط دولت‌های ایران و عراق، نشان دهنده این واقعیت است که گرچه پس از سقوط صدام فصل جدیدی در روابط این دو دولت گشوده شده است؛ اما با وجود تشابهات فرهنگی، تمدنی و دینی هم‌چنان دولت‌های ایران و عراق در بحث ایجاد همگرایی منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. هرچند عوامل بیرونی موثری نظیر دخالت‌های آمریکا، ...  بیشتر

تبیین ساختاری علل فروپاشی دولت پهلوی

علی مرشدی زاد؛ صالح زمانی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 209-243

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.2459

چکیده
  وقوع انقلاب اسلامی نظریات مسلط جامعه شناسی سیاسی در حوزه مطالعات انقلاب و رابطه دولت و جامعه را به طور نسبی تحت تاثیر خود قرار داد. مهم‌ترین سوال‌ها پیرامون این حادثه سیاسی در تاریخ معاصر ایران مربوط به «چرایی و چگونگی» وقوع آن است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به «چرایی» ساختاری فروپاشی رژیم پهلوی دوم است. در پاسخ به این ...  بیشتر