در راستای فعالیت‌های علمی قطب علمی دولت پژوهی ویژه‌نامه‌ای با محوریت «آسیب شناسی کارآمدی دولت» از سری فعالیت‌های سالیانه قطب علمی با همکاری اساتید صاحب‌نظر و برجسته در این حوزه به چاپ می رسد. این ویژه نامه در پاییز 1401 بر روی سامانه نشریه بارگذاری خواهد شد.

login