شیوع بیماری کووید 19 و تلاش های متهدد علمی و پژوهشی برای بررسی ابعاد و مختصات این رویداد مهم و جهانی، نشریه دولت پژوهی را بر آن داشت تا از طریق فراخوان عمومی دیدگاه های محققان درخصوص نقش دولت در مدیریت بحران کووید 19 را به شکل یکپارچه انعکاس می دهد. طی این فراخوان مقالات متعددی به دفتر تحریریه نشریه واصل شد که پس از بررسی های دقیق و علمی تعداد 7 مورد از این مقالاتبا نظر داوران باسابقه انشتار شده، لذا شماره 22، تابستان 1399 به انتشار مقالات مربوط به کرونا می‌باشد. ضمن سپاس از محققانی است که به دعوت پاسخ مثبت گفتند. امید است در آینده بتوان به مسائل مهم جامعه و نقش دولت در آنها بیش از گذشته پرداخت.
login