علوم سیاسی
بررسی تطبیقی دولت اخلاقی در فلسفه سیاسی منسیوس (Mencius) و فارابی

علی آقاجانی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1402، ، صفحه 99-135

https://doi.org/10.22054/tssq.2023.72077.1381

چکیده
  منسیوس (Mencius) و فارابی نمایندگان برجسته دو سنت فکری مهم شرقی یعنی فلسفه کنفوسیوسی- چینی و فلسفه اسلامی-ایرانی هستند که تأملات اساسی درباره ماهیت و کار ویژه‌های دولت و چگونگی اخلاقی کردن کارآمد آن داشته‌اند و می‌توانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند و الگویی امروزی با ارجاع به سنت تمام شرقی پدید آورند. سؤال اساسی مقاله نحوه نگرش این ...  بیشتر

علوم سیاسی
کرونا، مخاطره در کار، باز‌اندیشی در نقش دولت

بهرام اخوان کاظمی؛ فاطمه فروتن

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1402، ، صفحه 241-272

https://doi.org/10.22054/tssq.2023.70408.1341

چکیده
  مساله محوری این مقاله، بحث از ارتباط میان کار و کرونا و تغییر و تحولاتی است که به‌موجب وقوع این مخاطره جهانی در حوزه کار ایجادشده و به‌تبع، نقش دولت را دگرگون کرده است؛ تحولاتی که به تعبیر «اولریش بک»، موجب استانداردزدایی از کارشده و جامعه جهانی را به جامعه جهانی بیم‌زده بدل کرده و باعث بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم ...  بیشتر