تجزیه و تحلیل تجربه‌ی اولویت فلسفه بر دموکراسی در دولت‌های هفتم و هشتم جمهوری اسلامی ایران

جواد امام جمعه زاده؛ زهره مرندی

دوره 6، شماره 24 ، بهمن 1399، ، صفحه 141-181

https://doi.org/10.22054/tssq.2021.24866.357

چکیده
  بر اساس تفاسیر جامعه­شناختی و فلسفی، دو نگاه نسبت به دموکراسی وجود دارد. در بینش جامعه­شناسانه، نهادهای دموکراتیک در عرصه­ عمل بر اندیشه و فرهنگ دموکراسی مقدم است. این در حالی ­است که رویکرد فلسفی ،فرهنگ و مبانی ­نظری دموکراسی را در اولویت قرار می ­دهد. از این­رو، عده­ای از اولویت دموکراسی بر فلسفه و عده­ای دیگر از تقدم ...  بیشتر

نظریه‌ی تفکیک قوا و سازماندهی قدرت سیاسی نزد دولت

سید محمد طباطبایی

دوره 3، شماره 12 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-35

https://doi.org/10.22054/tssq.2018.19766.268

چکیده
  متعاقب انقلاب­های ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت ـ ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. من­بعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولت‌های مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشت‌های مختلفی از آن قرار گرفت. به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریه­ی تفکیک قوا، دولت‌های ملی ...  بیشتر

واکاوی زمینه‌های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ فاطمه فروتن

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1396، ، صفحه 185-219

https://doi.org/10.22054/tssq.2017.11933.98

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی زمینه‌های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین در پی پاسخگویی به این پرسش است که چرا جامعه سیاسی چین از ابتدا مولد و میزبان دولت‌های اقتدارگرا بوده و این اقتدارگرایی در تمامی اعصار حتی در جهان امروز که بسیاری از جوامع تجربه­ای هرچند شکلی از دموکراسی داشته اند تداوم یافته است؟ به منظور پاسخگویی به سؤال، ...  بیشتر

پوپولیسم راستِ افراطی در دموکراسی‌های اروپایی: مطالعه موردی فرانسه

علی اشرف نظری؛ برهان سلیمی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 157-185

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.3949

چکیده
  پوپولیسم در دهه‌های اخیر از طریق احزاب و جریانات راست افراطی، پس از یک دوره فترت (در آلمان و ایتالیای بین دو جنگ)، به صحنه سیاسی دموکراسی‌های اروپایی بازگشته است. بازگشت پوپولیسم به صحنه سیاسی کشورهای اروپای غربی در قالب جریانات راست افراطی، ریشه در شکست احزاب سنتی در پاسخ کافی و مناسب به مسائلی چون جهانی‌شدن اقتصاد و فرهنگ، سرعت ...  بیشتر

کشاکشِ دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک

محسن خلیلی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.2451

چکیده
  فضای مجازی نشان‌دهنده‌ی دورانِ جدیدی است‌که با زمانه‌ی پیشین ناهمانندی دارد. برخی از مفاهیمِ نوپیدا در عرصه‌ی سیاست، همانندِ جهانی‌شدن، دهکده‌ی جهانی، دولت الکترونیک، فضای مجازی، دموکراسی سایبر، جامعه‌ی مدنی مجازی، سبب شده‌اند عملکرد دولت‌ها دچار تغییر شود. هدف نوشتار این است ‌که با بهره‌گیری از کار ویژه‌های اصیلِ دولت ...  بیشتر

بنیان «دولت حزب‌سالار» و تعامل میان دموکراسی و پارتیتوکراسی

سیدمحمد طباطبایی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 33-79

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.2452

چکیده
  در غرب، احزاب سیاسی در راستای دموکراسیزاسیون و لیبرالیزاسیون جوامع به‌وجود آمده‌اند و شکل‌گیری نظام حزبی، مرحله‌ای اساسی در فرآیند توسعه سیاسی به‌حساب می‌آید. اعتقاد بر آن است که پلورالیسم سیاسی در نظام‌های لیبرال ـ دموکراتیک، صرفاً در تحزب سیاسی و رقابت مسالمت‌آمیز میان احزاب برای کسب قدرت خلاصه می‌شود. امروزه تحزب جزو جدایی‌ناپذیری ...  بیشتر