نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

حزب عدالت و توسعه به‌رغم اعمال سیاست‌های پراگماتیستی و تحقق اصلاحات وسیع در راستای توسعه اقتصادی ترکیه، کماکان در روند دموکراتیزه کردن ساختارهای سیاسی این کشور با بحران‌های عمیقی مواجه بوده است. در واقع، مسئله اصلی مقاله حاضر اینست که اقتدارگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه، با روندی پرشتاب ادامه دارد و در این میان، طیف‌های اپوزیسیون در این کشور، به‌ویژه نیروهای نظامی با گرایشات کمالیستی رادیکال که از مخالفان جدی سیاست‌های اردوغان و حزب وی بوده‌اند، با طرح و اجرای کودتایی هرچند نافرجام، به تقابل وی مبادرت نمودند. در این مقاله، مساعی نویسندگان حول ارائه پاسخی متقن و علمی بدین سوال است که مهم‌ترین عوامل بسترساز کودتا از سوی نظامیان ترکیه چه بوده است؟ و چرا کودتا نافرجام ماند؟ سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آنکارا به‌کدامین سمت متمایل خواهد شد؟ نتایج مقاله با بهره‌گیری از نظریه شکاف‌های اجتماعی، نشان می‌دهد که اتخاذ و اجرای سیاست‌های اقتدارگرایانه حزب عدالت و توسعه شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را در کشور ترکیه توسعه بخشید و این امر وقوع کودتا را از سوی نظامیان و دیگر مخالفین اردوغان سبب گردید. در ادامه اما به‌رغم سیاست‌های اقتدارگرایانه این حزب، وجود برخی ساختارها پیروزی کودتاچیان و سقوط دولت اردوغان را ناتمام باقی گذارد. روش تحقیق مقاله کنونی نیز مبتنی بر روش جامعه‌شناسی تاریخی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Reasons for the Coup d'etat of 15 July 2016 in Turkey Based on the Theory of Social Gaps

نویسندگان [English]

  • Hossein Masoudnia 1
  • Abdol Reza Alishahi 2

1 Associate Professor of Political Science at the University of Isfahan

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده [English]

Despite the AKP's pragmatic policies and broad reforms to the economic development of Turkey, Still in the process of democratization of the political structures of this country is faced with a profound crisis. On the other Hand, the main issue in this article is that Erdogan and the AKP authoritarianism, with the accelerated process continues and in the meantime, spectrum of opposition in this country, especially the armed forces with radical tendencies Kemalist have serious opponents of Erdogan policies and his party, design and implementation of a unfinished coup d'etat conflicted with him.
In fact, in this paper, the authors efforts on providing a rigorous and scientific response this questions that what is most important the way for the military coup in Turkey? and why the coup failed? what will be Ankara domestic and international policies oriented toward?
The results are indicative of the fact that adopt and implement authoritarian policies by AKP developed social and political gaps in Turkey and this led coup by the military and other Erdogan opponents. But in spite authoritarian policy there are some structures coup plotters victory and overthrow Erdogan's government remain unfinished. As well, the research Methodology in this article is based on historical sociology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coup d'etat
  • Turkey
  • the theory of social gaps
  • authoritarianism
  • militaris
بشیریه، حسین؛ قاضیان، حسین (1380)، «بررسی تحلیل مفهوم شکاف‌های اجتماعی»، مجله شناخت (30)، 39-74.
جلالی، رضا (1391)، «چشم‌انداز روابط ارتش ترکیه و حزب عدالت و توسعه»، مجله مطالعات روابط بین‌الملل (18)، 73-92.
خواجه سروی، غلامرضا؛ میرزایی، حسین (1391)، «اسلام سیاسی در ترکیه و آینده آن»، مجله مطالعات خاورمیانه (68)، 95-114.
ساعی، احمد؛ محمدزاده، مرتضی (1392)، «حزب عدالت و توسعه و هژمونی کمالیسم»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی،  6(2)، 41-60.
سمیعی اصفهانی، علیرضا (1390)، «شکاف‌های اجتماعی، مجلس ضعیف و دولت لویاتانی»، مجله  اسناد بهارستان، ضمیمه فصلنامه، 153-176.
طباطبایی، سید محمد (1392)، «شکاف‌های نوین سیاسی در جوامع اروپایی»، مجله روابط خارجی، (18)، 189-220.
فکری، محمد؛ اینانلو، مینا؛ فکری، احمد (1393)، «بررسی جامعه‌شناختی جنبش فتح الله گولن بر مبنای نظریه بسیج منابع»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، (7)3، 75-99.
فلاحت پیشه، حشمت الله؛ ولدبیگی، صفدر (1393)، «آثار فکری گولنیسم و جنبش نور در سیاست و حکومت ترکیه»، فصلنامه پژوهش‌های  راهبردی سیاست، 2 (6)، 89- 115.
قاسمی، علی اصغر (1393)، «آسیب‌شناسی شکاف‌های اجتماعی و ارائه راهبردهایی برای تقویت همبستگی ملی در ایران»، مجله راهبرد (71)، 41-72.
قهرمان پور، محمد (1389)، اصلاحات قانون اساسی ترکیه، گامی‌جدید به‌سوی دمکراسی،  گفتگو با دیپلماسی ایرانی، یکشنیه 11مهر.
کرباسی، محمد (1389)، یک رفراندوم و دو پیروزی، خبر گزاری مهر، شنبه 3 مهر.
مسعودنیا، حسین؛ خانی، اعظم (1391)، «بررسی تطبیقی کودتاهای 1953 ایران، 1954 گواتمالا و1973 شیلی»، پژوهشنامه علوم سیاسی (7) 4، 217-274.
مسعودنیا، حسین؛ نجفی، داود؛ فروغی، عاطفه (1391)، «تاثیر برنامه هسته‌ای ایران بر امنیت ملی ترکیه در پرتو تئوری توازن قوا»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 1 (2)، 67-82.
نیاکویی، سید امیر؛ بهمنش، حسین (1391)، «بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها»،  فصلنامه روابط خارجی، 4 (4)، 97-135.
نوروزی فیروز، رسول (1391)، «اسلام ترکی تقابل با اسلام انقلابی مروری بر اندیشه‌های فتح الله گولن»، مجله رهیافت انقلاب اسلامی (19)، 61-78.
Bodkin, Henry& Other (2016), Turkey coup attempt: World leaders warn President Erdogan not to use uprising as excuse for crackdown as more than 6,000 arrested, The Telegraph News, 18 July 2016.
Deji, Olanike (2011), Gender and Rural Development, London: LIT Verlag Mnnster.
Devrimci, Yol (2014), Defense of the Revolutionary Path, Ankara press, January 2014.
Dilipak, Abdurrahman (2014), Ihtilaller Donemi, Istanbul: Dogan Ofset publish.
Feldberg, Sarah (2016), Turkey tourism faces daunting uphill climb, GLOBAL RESCUE, in Access: WWW.GLOBALRESCUE.COM.
Fisk, Robert (2016), Why did President Erdogan restart the battle with the Kurdish PKK? The answer lies in the tale of the failed coup, Independent, 11 October2016.
Gun, Christopher (2015),”The 1960 Coup in Turkey: A U.S. Intelligence Failure or a Successful Intervention?”, Journal of Cold war studies, 17(2),103-139.
Haugom, Lars (2012), The Turkish Armed Forces in Politics, Norwegian Institute for Defence Studies.
Kocamaner, Hikmet (2016), “How New Is Erdoğan’s New Turkey?”, Jourran of Middle East Breif (91), 1-9.
Kolmuss, A& Agyeman, J (2002), “Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior”, Journal of Environmental Education Research (8), 239–260.
Lewis, Philipe (2016), Turkey coup attempt: Erdoğan calls military uprising 'treason' – live updates, the Guardian,16 July 2016.
Litovkin, Nikola (2016), Why Erdogan apologized to Putin?, Russia Beyond the Headlines, 28June 2016.
McKay, Andrew (2002), “Defining and Measuring Inequality”, Journal of Briefing Paper, (1),1- 3, March.
Montgomery, Devin (2008), Turkey arrests two ex-generals for alleged coup plot, Jurist Press.
Naylor, R. T (2015), Hot Money and the Politics of Debt, (3Eed), McGill-Queen's Publication.
Neckerman, Kathryn& Florencia, Torche (2007), “Inequality: Causes and Consequences”, Annual Review of Sociology (33), 335–357.
Orhan, Oytun (2015), Effects of the Syrian Refugees on Turkey, ORSAM Report (195), 1-42, January 2015.
Ozan, Varol (2014), “The Democratic Coup d’E´ tat”, Harvard International Law Journal, Volume, 53(2), 2-24.
Rawlinson, Kevin (2016), Turkey military coup: tanks open fire near parliament building live updates, The Guardian,16 July 2016.