نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

به‌رغم انتظارات موجود برای گذار رژیم­های اقتدارگرای جهان عرب به دموکراسی و ظهور دولت­های قوی در پرتو ناآرامی­های سال 2011 نتیجه حاصل از موج اعتراضات پس از گذشت هشت سال چیزی جز شکل­گیری دولت­های ناتوان در جمهوری‌های عربی و تثبیت نظام در پادشاهی­های نفتی نبوده است. از یک سو، شکل­گیری دولت­های ورشکسته در سوریه و یمن نظم منطقه­ ای خاورمیانه را در آستانه فروپاشی قرار داده است؛ و از سویی دیگر، استفاده دولت­های سعودی و بحرین از سرکوب برای فرو نشاندن اعتراضات نشان دارد که رابطه ارگانیکی بین نظام­های حاکم و جامعه مربوطه وجود ندارد. در این ارتباط، دولت­ها نه تنها متضمن اقتدار مرکزی در محیط داخلی می­باشند بلکه بازیگر اصلی در محیط فراملی به حساب می­آیند. با توجه به اهمیت جایگاه نهاد دولت در حفظ نظم داخلی و برقراری موازنه قدرت در محیط­ خارجی افزایش آگاهی پیرامون رابطه ناآرامی­عربی و نهاد دولت موجب شناخت بیشتر تحولات منطقه­ای خواهد شد. سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که ناآرامی‏های عربی چه تاثیری بر نهاد دولت در کشورهای درگیر داشته است؟ نوشتار حاضر با فرض تاثیر دوگانه تضعیفی ـ تقویتی ناشی از ناآرامی­های مورد بر نهاد دولت در جهان عرب قصد دارد سوال مذکور را با استفاده از نظریه جامعه­شناسی تاریخی روابط بین­الملل و در چهارچوب چشم­اندازهای سیاسی و اقتصادی  موجود مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Sffects of 2011 Uprisings over the State in the Arab Middle East

نویسنده [English]

  • Mehdi Zibaei

Assistant Professor, Department of International Relations, Emam Khomeini International University,Gazvin , Iran

چکیده [English]

It was expected in the light of Arab Uprisings that the authoritarian regimes gave way to the democratic ones and this changing had led to raising the potent states. But, it was resulted in forming the incapable state within the Arab republics and consolidating regime of the oil-rich monarchies. On the one hand, shaping failed states in Syria and Yemen put the Middle East regional system on the verge of collapsing. On the other hand, quelling protests by Saudi and Bahrain regimes showed that in these societies there is not any organic relation between authorities and crowd. By and large, the modern state not only bears central authority in the home but is the first actor in the international milieu. It has a significant role in keeping order within the country and forming the balance of power in the international realm. Therefore, by taking more information about the quality of relationship between the Arab uprisings and state as an entity one makes more perception over the Middle East international relations. This essay seeks to comprehend the impressions of Arab uprisings on the state that went through changes. Again, this work is tried to study this relation through the Historical Sociology of International Relations (HSIR)' lenses. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Arab uprisings
  • State
  • Historical sociology
  • Political-economic conditions and The Arab Regimes
Abushouk, Ahmed Ibrahim. (2016), “The Arab Spring: A Fourth Wave of Democratization? Digest of Middle East Studies, Volume 25(Issue 1), 52–69.
Ahram, Ariel I., Lust, Ellen. (2016), “the Decline and fall of the Arab State”, Survival: Global Politics and Strategy, Volume 58 (Issue 2), 7-34.
Al Batati, Saeed. (2015), “Houthi Rebels in Yemen Seize a Capital”, The New York Times, and Retrieved from https://www.nytimes.com/2015/06/15/world/middleeast/houthi-rebels-in-yemen-seize-a-capital.html?_r=0 ().
Ayoob, Mohammed. (2014), Will the Middle East Implode? Cambridge: Polity Press.
Diamond, Larry. (2011), A Fourth Wave or False Start? Democracy after the Arab Spring, Foreign Affairs, Retrieved from https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2011-05-22/fourth-wave-or-false-start.
Drine, Imed. (2012), Youth Unemployment in the Arab World: What Do We know? What is the Way Forward? United Nations University World Institute for Development Economics Research, Retrieved from  https://www.wider.unu.edu/ publication/youth-unemployment-arab-world.
Eide, Espen Barth., Rösler, Philipp. (2014), Rethinking Arab Employment: A Systemic Approach for Resource-Endowed Economies, World Economic Forum, Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_MENA14_RethinkingArabEmployment.pdf.
Ellison, Danielle Bella. (2015), “Nationalism in the Arab Spring, Expression, Effects on Transitions, and Implications for the Middle East State: A Comparative Analysis of Egypt and Libya”, Columbia University Journal of Politics & Society, Retrieved from http://politicalscience.yale.edu/sites/default/files/files/Ellison_Danielle.pdf.
El-Husseini, Fadi. (2014), “Post Arab Spring Thoughts: The Middle East between External and Internal Mechanisms (Political Economic & Social Forces)”, Hemispheres: Studies on Cultures and Societies, Volume 29(Issue 2), 5-28.
Fund for Peace. (2016), “Fragile States Index”, The Fund for Peace, Retrieved from http://fsi.fundforpeace.org/map/2016 heatmap.png.
Gulmohamad, Zana Khasraw. (2014),”the Rise and fall of the Islamic State of Iraq and Al-Sham (Levant) ISIS”, Global Security Studies, Volume 5(Issue 2), 1-11.
Halliday, Fred. (1987), “State and Society in International Relations: A Second Agenda”, Millennium, Volume 16(Issue 2), 215-229.
Hillali, Mimoun. (2014), “Survey of the Causes and Consequences of the Arab Spring: Storm Warning for Tourism”, Strategic Sectors|Economy and Territory, Retrieved from http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/anuari-2014/hilali_tourism_arab_srping_IEMed_yearbook_2014_EN.pdf.
Hinnebusch, Raymond. (2014), “the Arab Uprisings and the MENA Regional States System”, Uluslararası İlişkiler, Volume 11(Issue 42), 7-27.
Hobson, John M. (2002), “the two waves of Weberian historical sociology”. In S. Hobden., J. M. Hobson (eds.), Historical Sociology of International Relations, Cambridge: Cambridge University Press.
Hobson, John M. (2000), the state and International relations, Cambridge: Cambridge University Press.
Ikenberry, G. John. (2009), “Liberal Internationalism 3.0: America and the Dilemmas of Liberal World Order”, Perspectives on Politics, Volume 7(Issue1), 71–87.
Kamrava, Mehran. (2012), “the Arab Spring and the Saudi-Led Counterrevolution”, Orbis, Volume 56(Issue1), 96-104.
Khan, Mohsin. (2014), “The Economic Consequences of the Arab Spring”, Atlantic Council, Retrieved from https://www.files.ethz.ch/isn/177370/The_Economic_Consequences_of_the_Arab_Spring.pdf.
Khan, Mohsin. (2013), Is Inflation Hurting Growth in the Arab Transition Countries?, Atlantic Council, Retrieved from http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/is-inflation-hurting-growth-in-the-arab-transition-countries.
Maan, Michael. (2012), The Sources of Social Power, Volume 2: The Rise of Classes and Nations-States 1760-1914, New York: Columbia University Press.
Maan, Michael. (2003), Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results. In N. Brenner., B. Jessop. M. Jones & G. MacLeod (eds.), State / Space: A Reader, Berlin: Blackwell publishing.
Muzaffar, Pia. (2008), “Is Marx Relevant to International Relations Today?”, E-International Relations Studies, Retrieved from http://www.e-ir.info/2008/01/31/is-marx-relevant-to-international-relations-today/.
Olimat, Muhamad. (2011), “the Fourth Wave: Revolution and Democratization in the Arab Middle East”, Journal of International Women's Studies, Volume 12(Issue 3), 1-7.
Pettinger, Tejvan. (2015), “Conflict between economic growth and inflation”, Economics Help, Retrieved from http://www. economicshelp.org/blog/458/economics/conflict-between-economic-growth-and-inflation/.
Rugh, William A. (2015), “Problems in Yemen, Domestic and Foreign”, Middle East Policy, Volume 22(Issue 4), 140-152.
Saeid, Abo Tarek. (2014), “European Economic Crisis and Its Influence on the Arab Spring”, Forum Scientiae Oeconomia, Volume 1(Issue 2), 35-48.
Sariolghalam, Mahmoud. (2013), “Transition in the Middle East: New Arab Realities and Iran”, Middle East Policy, Volume 20(Issue 1), 121-134.
Walt, Stephen M. (1996), Revolution and war, Ithaca and London: Cornell University Press.