نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

قوه مقننه مظهر حاکمیت ملی و یکی از ارکان مهم سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ کشورهاست. نمایندگان پارلمان‌ نه تـنها در مورد وضع قانون، نظرات و عقایدشان را با رأی خود ابراز‌ می‌دارند، بلکه در مورد‌ انتخاب‌ اعـضای هیئت وزیران و برکناری‌ آنـان و بـا انتخاب اعضای ناظر در مراجع تصمیم‌گیری و اعضای هیئت رئیسه مجلس‌ و... نیز نظر خود را اعلام می‌کنند. بنابراین قدرت یک نماینده مجلس به اعمال نظر او از طریق رای است. اما این قدرت رای چگونه می‌تواند تغییر کند؟ هدف از این مقاله اندازه‌گیری قدرت رای نمایندگان وابسته به ائتلاف‌های مهم سیاسی در مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظریه بازی‌ها است. با استفاده از شاخص شاپلی ـ شوبیک قدرت رای سه ائتلاف اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و مستقلین در سه دوره انتخابات 1386، 1390 و 1394 اندازه‌گیری شد. نتایج نشان می‌دهد که در دوره هشتم، قدرت مطلق دست اصولگرایان بوده و دو ائتلاف دیگر تصنعی بوده‌اند. در دوره نهم مجددا قدرت رای در دست اصولگرایان بوده و دو ائتلاف دیگر تصنعی بوده‌اند. در دوره دهم علی‌رغم اختلاف کرسی‌های اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و مستقلین، قدرت رای بین هر سه ائتلاف به مساوی تقسیم شده است. این نتیجه بسیار جالب موید این نکته است که همیشه تعداد کرسی‌های یک ائتلاف بیانگر قدرت آن ائتلاف نیست. پیشنهاد می‌شود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از این رویکرد در اندازه‌گیری قدرت رای فراکسیون‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز استفاده کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the Voting Power of Coalitions in the Islamic Parliament, the Cooperative Games Approach

نویسنده [English]

  • Ramin khochiani

assistatn professor of economics-ayatollah borujerdi university-lorestan-iran

چکیده [English]

The legislature is a manifestation of national sovereignty and one of the most important issues of policy and decision making in the country. Parliamentarians not only express their views on the status of the law, opinions but rather the selection of the Cabinet of Ministers and their removal, the comment declares themselves. Therefore the power of a parliamentary member is to apply his vote through voting. But how can this voting power be changed? The purpose of this paper is to measure the voting power of the members related to major political coalitions in the Islamic parliament using the theory of games. Using Shaply-Shubik's index, voting power of the three coalitions, reformist, and independent were measured in three election periods of 2007, 2011, and 2015. The results show that in the eighth period (2007-2011), all of voting power was for the principlists and the other two coalitions were dummy coalitions. In the ninth period (2011-2015), the voting power was again restored by the principlists and the other two coalitions were dummy coalitions. In the tenth period (2015-2019), despite the difference in the seats of the principlists and reformist and independent coalitions, the voting power is equally divided among all three coalitions. This is a very interesting conclusion that the number of seats in a coalition does not always reflect the strength of that coalition. It is suggested that the Islamic parliament Research Center use this approach in measuring the voting power of the fractions in the specialized parliamentary committees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game Theory
  • Voting Power
  • Cooperative Games
  • Coalition

الف) فارسی

آتالی، ژاک، (1985)، مدل‌های میان رشته‌ای در علوم سیاسی؛ نگرش، تصمیم، بازی و سیستم‌ها، ترجمه منصور متین (1381)، محل نشر؟ انتشارات مترجم.
جعفرزاده، امیر؛ شاکری، عباس؛ مومنی، فرشاد و عبدلی، قهرمان، (1393)، «همکاری بین صادرکنندگان گاز منطقه خزر در صادرات گاز به اروپا با نگاه بر ملاحظات محیط زیستی در چهارچوب نظریه بازی»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 55. خبرگزاری اعتدال12/02/1395؛ ترکیب کامل مجلس دهم، گرایش سیاسی منتخبین.
خبرگزاری آفتاب نیوز11/02/95؛ ترکیب سیاسی راه‌یافتگان به مجلس دهم.
خبرگزاری تسنیم 11/12/1394.
خبرگزاری خبرآنلاین 15/03/1391.
خبرگزاری مهر12/02/1395؛ اسامی 289 منتخب مجلس دهم به تفکیک گرایش سیاسی.
خبرگزاری همشهری آنلاین 31/05/1396.
روزنامه جام جم 17/02/1391.
روزنامه دنیای اقتصاد 28/07/1387.
زارعی، علی؛ فوزی، یحیی، (1396)، «تحلیل بافت سیاسی، اجتماعی و تخصصی-نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ ادوار اول تا پنجم»، جستارهای سیاسی معاصر، سال هشتم، شماره1.
طاهرخانی، ستاره، (1390)، «درآمدی بر نظریه بازی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال25، شماره1.
عبدلی، قهرمان و غلامی، احمد، (1390)، «رویکرد تئوری بازی در تعیین نرخ ارز و نرخ دستمزد، یک مطالعه تجربی در ایران»، تحقیقات اقتصادی، شماره 97.
فهیمی دوآب، رضا؛ مصباحی، احمد؛ مهدوی عادلی، محمد حسین و سیفی، احمد، (1393)، «بررسی نحوه تعیین قیمت نفت خام میان دو سازمانOPEC و OECD با استفاده از مدل تئوری بازیها و روش جوهانسون- جوسیلیوس»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 3، شماره12.
گزارش دفتر بررسی‌های حقوقی، (1375)، «مشاوره‌های فراپارلمانی: ساز و کار رأی‌گیری در مجالس جهان امروز»، مجلس و راهبرد، شماره1.
نوربخش، سید هادی؛ غفوری، سید محمد حسین و ملکی، عباس، (1394)، «به کارگیری نظریه بازی‌ها در تحلیل منازعه ایران و آمریکا با محوریت برنامه هسته‌ای ایران»، راهبرد، شماره 74.

ب) انگلیسی

Aumann, RJ, (1960), “Linearity of Unrestrictedly Transferable Utilities”, Naval Research Logistics Quarterly, 7, 281-284.
Banzhaf, J. F. III, (1965), Weighted voting doesn't work: a mathematical analysis, Rutgers Law Review 19.
Bilbao, Jesus Mario, (2000), Cooperative Games on Combinatorial I Structures, SpringerScience+Business Media New York.
Cano-Berlanga, S., Gim_enez-G_omez, J.M., Vilella, C, (2016), Enjoying Cooperative Games: The R package Game Theory.
Felsenthal, D. S. and M. Machover, (1997), Ternary Voting Games, Int, J. Game Theory 26, 335-35l.
Felsenthal, D. S. and M. Machover, (1998), the Measurement of Voting Power: Theory and Practice, Problems and Paradoxes, Edward Elgar, Cheltenham.
Felsenthal, D. S. and M. Machover, (2000), Misreporting Rules, Mimeographed.
Freixas, J., &Zwicker, W. S, (2003), Weighted Voting, Abstention, and Multiple Levels of Approval, Social Choice and Welfare, 21.
O'Connor, J. J. and Robertson, E. F, (2005), “The History of Voting”, the MacTutor History of Mathematics Archive. Retrieved October 12.
Osborne, Martin, (2004), an Introduction to Game Theory, Oxford: Oxford University Press.
Shapley, L. S, (1953), A Value for n-person Games, in H. W. Kulm and A. W, Tucker, eels., Contributions to the Theory of Games, Vol. II, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Shapley, L. S. and M. Shubik, (1954), A Method for Evaluating the      Distribution of Power in a Committee System, American Political   Science Review, 48.
Zaporozhets, V, (2015), Voting Power and Decision Making in Environmental Committees: the Case of French Water Agencies, Water Resources and Economics 12.