فقدان نزاع تاریخی و شکست مشروطیت در ایران

داود پرن؛ شجاع احمدوند

دوره 4، شماره 14 ، شهریور 1397، ، صفحه 103-147

https://doi.org/10.22054/tssq.2018.9076

چکیده
  نظریه ترقی مشروطه که به­درستی «آستانه جدید» ایران نام گرفته‌‌است، قصد داشت تا باتحدید دولت درایران، اساس مشروطیت را بنانهد. اما واقعه مشروطه دیری نپائید و ازدل آن«بلیه عظما»، سلطنت رضاشاهی شکل‌گرفت. این‌که چرا آمال بزرگ روشنفکران­ ومشروطه‌خواهان یکسره بر­باد رفت و نیز واقعیت تاریخی که‌ایران را به ­لبه پرتگاه ...  بیشتر