مطالبه‌ی اصلی نسل اول روشنفکران ایران: تحدید قدرت سلطنت

قربانعلی قربان زاده سوار؛ سجاد امیدپور

دوره 4، شماره 13 ، خرداد 1397، ، صفحه 173-192

https://doi.org/10.22054/tssq.2018.8758

چکیده
  هر یک از اقشار مختلف جامعه به سهم خود در تعیین سرنوشت کشور و رقم خوردن تحولات آن به ایفای نقش می­پردازند. قشر روشنفکر نیز از جمله اقشار جامعه است و از این قاعده­ی کلی مستثنا نیست. در ایران هم یکی از عناصر مؤثر در تاریخ سیاسی معاصر کشور، قشر روشنفکر است. نسل اول روشنفکران ایران به عنوان طلایه­دار جریان روشنفکری کشور به تأمل در مسئله­ی ...  بیشتر