نگاهی به نقش دولت در توسعه صنعتی؛ مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران و کره‌جنوبی

جلیل دارا؛ مژگان رضائیان اصفهانی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1401، ، صفحه 122-149

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.55912.999

چکیده
  تجربه کشورهای تازه صنعتی شده‌ای چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نقش محوری دولت در فرایند صنعتی شدن را بیش از پیش برجسته ساخته است. اما پرسش نحوه ایفای این نقش برای دولت می‎باشد. ضمن اذعان به اینکه در ایران هنوز سردرگمی‌های بسیاری درباره نقش دولت در توسعه و صنعتی‌سازی وجود دارد؛ هدف مقاله آن است تا از رهگذر رهیافت نهادی، با ...  بیشتر

برندینگ و تصویرسازی ملت در کره جنوبی؛ هالیو و کره جهانی

آرش بیدالله خانی

دوره 5، شماره 20 ، اسفند 1398، ، صفحه 37-69

https://doi.org/10.22054/tssq.2019.28538.420

چکیده
  ارزش، اعتبار، حیثیت، قدرت نرم، مزیت، سود و ... از الصاقات نام و تصویر مثبت یک کشور است. امروزه ارزش برند و تصویر ادراکی ملت و کشور، حکم طلای نامرئی را دارد. رقابت شهروندان و مردم عادی دنیا، برای دسترسی به نام و گذرنامه یک کشور معتبر، این مسئله را به خوبی نشان می‌دهد. کره جنوبی از جمله کشورهایی است کهادراک بصری آن در دنیای امروز، جذابیت ...  بیشتر

بررسی روند توسعه سیاسی دولت در کره جنوبی

ماندانا تیشه یار

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1395، ، صفحه 39-59

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.4759

چکیده
  شرق آسیا، سرزمین‌هایی را در بر گرفته است که بیشتر آنها در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت ـ کشورهایی نوپا را بنیان گذارده‌اند. این دولت  ـ کشورها، از فردای استقلال به‌دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده‌اند. اما هر یک از آنان با روش ویژه‌ی خود و به‌گونه‌ای متفاوت از دیگران، روند توسعه و نوسازی دولت در ...  بیشتر