اندیشه سیاسی
مبانی دینی دولت در ایران باستان عصرساسانیان

داریوش رحمتی؛ آناهیتا معتضد راد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22054/tssq.2023.69932.1328

چکیده
  مبانی دینی دولت درایران باستان(باتکیه بر عصرساسانیان)چکیده:دولت مفهومی مدرن و متاخر در حوزه حکمرانی واداره جامعه است که وجود آن برای هرنظم اجتماعی ضروری به نظرمی رسد. این مفهوم درایران باستان بعنوان نهادی برای اجرای جهانداری در چارچوب مفهوم شهریاری(شاه آرمانی) قابل درک و توضیح می باشد. اندیشه ای که در دوره ماد آغاز و در دوره های هخامنشی، ...  بیشتر

مبانی دینی ‌دولت در ایران باستان از دوره اساطیری تا دولت هخامنشی

شجاع احمدوند؛ احمدرضا بردبار

دوره 5، شماره 19 ، آذر 1398، ، صفحه 81-106

https://doi.org/10.22054/tssq.2019.39483.643

چکیده
  دولت مفهومی جدال برانگیز، دالی واحد با مدلول‌های متنوع و متکثر، و نیز پدیده‌ای مناقشه برانگیز با مشکلات بیشمار در معنا، مفهوم و کاربرد است. درحالیکه، برخی دولت را پدیده‌ای متأخر می‌دانند که پیشینه آن به قرن شانزدهم میلادی بازمی‌گردد، برخی دیگر دولت را گونهای ویژه از حکومت میدانند که هر نظم اجتماعی نیازمند آن است. در ایران باستان، ...  بیشتر