چیستی سازمان اطلاعات در نظام سیاسی نوبنیاد

محسن خلیلی

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1401، ، صفحه 67-92

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.64519.1175

چکیده
  وظیفه یک سازمان اطلاعاتی، پایش اندیشه‌ها و رفتارهای گروه‌هایی است که با نظام مستقر، در معارضه‌اند و کوشش می‌کنند نظام موجود را براندازند. رصد مخالفان نظام سیاسی، تنها وظیفه یک سازمان اطلاعاتی نیست؛ بلکه، مبارزه‌ علیه گروه‌های معارضه جوی برانداز، دیگر وظیفه یک سازمان ‌اطلاعاتی است. نهادهای اطلاعاتی، بخش مهمی از یک نظام سیاسی‌اند. ...  بیشتر

کشاکشِ دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک

محسن خلیلی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.2451

چکیده
  فضای مجازی نشان‌دهنده‌ی دورانِ جدیدی است‌که با زمانه‌ی پیشین ناهمانندی دارد. برخی از مفاهیمِ نوپیدا در عرصه‌ی سیاست، همانندِ جهانی‌شدن، دهکده‌ی جهانی، دولت الکترونیک، فضای مجازی، دموکراسی سایبر، جامعه‌ی مدنی مجازی، سبب شده‌اند عملکرد دولت‌ها دچار تغییر شود. هدف نوشتار این است ‌که با بهره‌گیری از کار ویژه‌های اصیلِ دولت ...  بیشتر