نقد و بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران

کیومرث اشتریان؛ حسن کریمی فرد

دوره 2، شماره 7 ، آذر 1395، ، صفحه 95-132

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.6780

چکیده
  یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی ـ جغرافیایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌باشند. در جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی شهر از سال 1378 تشکیل شده‌اند و از تاریخچه نسبتاً کوتاهی برخوردار هستند. با ارزیابی چهار دوره‌ای که از تشکیل شوراهای اسلامی شهر می‌گذرد می‌توان به عملکرد ...  بیشتر