تأثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر اِمکان دولت قانونمند در ایران

محمد جلالی؛ مهدی مهدوی‌زاهد

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1395، ، صفحه 135-163

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.4155

چکیده
  نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، می‏تواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاین­رو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکل­گیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعه­شناسی و حقوق عمومی و مستند میان­رشته­ای ...  بیشتر