تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

 

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
حسین ایارگر جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق جزاء و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
حسین ابراهیم آبادی علوم سیاسی دانشیار پژوهشکده علوم انسانی، تهران، ایران
هادی آجیلی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید احمدی علوم سیاسی استاد علوم سیاسی(مطالعات خاورمیانه) دانشگاه تهران، تهران، ایران
وحیده احمدی علوم سیاسی استادیار گروه علمی پایه و روش شناسی پژوهشکده مطالعاات راهبردی، تهران ایران
محمد امیر احمدزاده تاریخ استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
بهناز احمدوند حقوق عمومی و بین الملل دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
شجاع احمدوند علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهرام اخوان کاظمی علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
علی آدمی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی آزرمی علوم سیاسی استادیار دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
عباس اسدی علوم ارتباطات دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ناصر اسدی روابط بین الملل کارشناس سیاسی وزارت امورخارجه، تهران، ایران
روح الله اسلامی علوم سیاسی استادیار اندیشه سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
اکبر اشرفی علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
اکبر اشرفی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مهدی اصلان زاده علوم سیاسی عضو هیئت علمی دانشکده ی علوم اجتماعی علامه طباطبایی (گروه جامعه‌شناسی)
جواد اطاعت علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
اسدالله اطهری علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، قزوین، ایران
حسین اطهری علوم سیاسی استادیار اندیشه سیاسی فردوسی، مشهد، ایران
اصغر افتخاری علوم سیاسی استاد علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام،دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، تهران، جمهوری اسلامی ایران
سید داود آقائی روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمدالله اکوانی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
وحید آگاه حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابراهیم التجائی اقتصاد دانشیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
بهرام امیراحمدیان روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، تهران، ایران
پرویز امینی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
الهام امین زاده حقوق عمومی و بین الملل دانشیار حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
منصور انصاری علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران
مجتبی یاور علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رسول بابائی علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مرتضی باقیان علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی باقری دولت آابادی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
علی باقری دولت آبادی استادیار دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
مرتضی بحرانی علوم سیاسی استادیار اندیشه سیاسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران
آرش بیداله خانی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
ابراهیم برزگر علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محسن برهانی جزا و جرم شناسی استادیار حقوق جزا و فقه جزایی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیمین بهبهانی علوم سیاسی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سجاد بهرامی مقدم روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه گیلان، رشت، ایران
امین پرتو علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
داود پرن علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرهاد پروین حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدحسین پناهی علوم سیاسی استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ناصر پورحسن علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
فرزاد پورسعید استادیار علوم سیاسی پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ایران
سعید پو روستایی اردکانی علوم کامپیوتر استادیار علوم کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد تباشیر علوم سیاسی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ماندانا تیشه یار روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسینعلی تقی تهرانی مدیریت استادیار مدیریت و سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
جواد تقی زاده دانشیار حقوق عمومی دانشگاه مازندران، ساری، ایران
سید محمد علی تقوی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا تنهایی استادیار علوم پایه دانشگاه فارابی، تهران، ایران
محمدعلی توانا اندیشه سیاسی، علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمد توحیدفام علوم سیاسی استاد علوم سیاسی -اندیشه سیاسی و مسائل ایران-واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.
ابراهیم توفیق علوم سیاسی مدرس جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
احسان جاوید حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، آذربایجان شرقی، ایران
محمدجواد جاوید حقوق عمومی و بین الملل حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی جاودانی مقدم روابط بین الملل استادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.
محمد جمشیدی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد حسن جمشیدی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی جنادله علوم اجتماعی استادیار جامعه شناسی توسعه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسفندیار جهانگرد اقتصاد دانشیار اقتصاد کلان دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران
محمدجعفر جوادی ارجمند علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابراهیم حاجیانی دانشیار جامعه شناسی سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ابران
سید روح اله حاج زرگرباشی روابط بین الملل استادیار گروه روابط بین الملل پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
امیرمحمد حاج یوسفی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سبحان یحیائی علوم ارتباطات استادیار ارتباطات (روابط عمومی) دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
همایون حبیبی حقوق عمومی و بین الملل دانشیار حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
توکل حبیب زاده حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
غلامرضا حداد علوم سیاسی استادیار اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جواد حیدری علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی (اندیشه سیاسی) دانشگاه شاهد، تهران، ایران
سید صادق حقیقت علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مفید، قم، ایران
حمید حکیم روابط بین الملل استادیار روابط بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سمیه حمیدی علوم سیاسی دانشیار، علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
حمید یحیوی علوم سیاسی استادیار اندیشه سیاسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
وحید خاشعی ورنامخواستی مدیریت دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد خالقی جامعه شناسی سیاسی، علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن خدادی علوم سیاسی استادیار معارف اسلامی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
محمد باقر خرمشاد علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سعید خزایی مدیریت استاد حوزه مدیریت و آینده ‏پژوهی در دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین، تهران، ایران
محسن خلیلی علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
غلامرضا خواجه سروی علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی خواجه نایینی علوم سیاسی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهریار داشاب حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی و بین الملل داانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن دانایی فرد مدیریت استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
آرین دانشمند استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی اصغر داودی جامعه شناسی سیاسی دانشیار جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
جلال درخشه علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
مسعود درودی علوم سیاسی دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابوالفضل دلاوری علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فائز دین پرستی صالح علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی دینی ترکمان سیاستگذاری علم و فناوری دکتری سیاستگذاری علم و فناوری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران، ایران
محمدرضا دهشیری روابط بین الملل استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
سید جلال دهقانی فیروزآبادی روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد رادمرد علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
محمد راسخ حقوق عمومی و بین الملل استاد حقوق عمومی و فلسفه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
میترا راه نجات روابط بین الملل استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
هادی رحمانی فضلی سیاستگذاری عمومی استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا رحمتی استادیار روابط بین الملل و عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا - همدان
هادی رستمی جزا و جرم شناسی استادیار حقوق جزاءو جرم شناسی دانشگاه بوعلی، همدان، ایران
ولی رستمی حقوق عمومی و بین الملل دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
الهام رسولی ثانی آبادی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یزد، یزد، ایران
مهدی رضایی حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ناصر رضائی جغرافیای سیاسی استادیار جغرافیای سیاسی میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
امیر رضائی پناه علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
بهزاد رضوی فرد جزا و جرم شناسی دانشیار جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد جواد رنجکش علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
عباسعلی رهبر علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی زاهدی حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی زیبائی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
محمود یزدان فام علوم سیاسی استادیار موسسه مطالعات راهبردی، تهران، ایران
حسین زرهانی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه هایدلبرگ، آلمان
سید قاسم زمانی حقوق عمومی و بین الملل استاد حقوق بین الملل و عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید مهدی ساداتی نژاد علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهاره سازمند روابط بین الملل دانشیار مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی ساعی علوم سیاسی دانشیار جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سجاد ستاری علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمید سجادی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
خلیل اله سردارنیا علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
علی سرزعیم اقتصاد استادیار اقتصادبیمه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
آناهیتا سیفی حقوق عمومی و بین الملل استادیار مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین سیف زاده روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران و هیئت علمی مونتگمری کالج مریلند، آمریکا
حسین سلیمی روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا سیمبر روابط بین الملل استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
علی رضا سمیعی اصفهانی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
وحید سینائی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
محمد محسن شارعی علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد علی شیرخانی روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
رضا شیرزادی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج
شهروز شریعتی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمد شریف حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین شریفی طرازکوهی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
مهدی شعبان نیا منصور حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
نوذر شفیعی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مرتضی شکری دانشگاه علامه طباطبایی
نگین شکرزاده هشترودی استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران.
آرامش شهبازی حقوق عمومی و بین الملل دانشیارحقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حیدر شهریاری علوم سیاسی استادیار جامعه شناسی سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
حافظ شورچی علوم اجتماعی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
الهه صادقی علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا صادقی دانشیار مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سلمان صادقی زاده توسعه و امنیت استادیار توسعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
حمید صالحی علوم سیاسی استادیارعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران
علی صباغیان گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
علیرضا صدرا علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی صدوقی علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی صناعی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی (امنیت بین الملل و رفتار سیاسی) دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدرضا ضیائی بیگدلی حقوق عمومی و بین الملل استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
روح اله طالبی آرانی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید مهدی طاهری دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید محمد طباطبائی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نسرین طباطبائی حصاری حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی عابدی رنانی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
آمنه عالی استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل عالی زاد علوم اجتماعی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عبدالرحمن عالم علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابراهیم عباسی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
بیژن عباسی حقوق عمومی و بین الملل دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجید عباسی اشلقی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رحمت عباس تبار مقری علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
محسن عباس زاده مرزبالی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران
عطااله عبدی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حبیب عشایری علوم سیاسی پژوهشگر و مدرس مدعو دانشگاه
سعید عطار علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
بهزاد عطارزاده پژوهشگر در مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران
طهماسب علیپوریانی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
علی اکبر علیخانی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
سعید غیاثی ندوشن مدیریت استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مسعود غفاری علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
هدی غفاری حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدجواد غلامرضاکاشی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوذر فتاحی زاده علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
مسعود فریادی حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه مازندران، بابل، ایران
سجاد فرجی دیزجی اقتصاد استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مرتضی فرخی اندیشه سیاسی دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مصطفی فضائلی حقوق عمومی و بین الملل دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه قم، قم، ایران
رز فضلی دانشگاه علامه طباطبائی
علی محمد فلاح زاده حقوق عمومی و بین الملل استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرهاد قاسمی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
سروش قاضی نوری مدیریت استادیار مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدتقی قزلسفلی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
نوراله قیصری علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مرتضی قلیچ جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
مرتضی قورچی جغرافیای سیاسی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
حجت کاظمی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
داود کیانی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
مراد کاویانی راد جغرافیای سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
علی کریمی علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه ماندران، بابلسر، ایران
علی کریمی(مله) استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
عباس کشاورز شکری علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
یحیی کمالی سیاستگذاری عمومی دانشیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
مصطفی کواکبیان علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اصغر کیوان حسینی روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
الهه کولایی روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا کوهکن روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد گل محمدی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوذر گوهری مقدم روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه امام صادق (,ع)، تهران، ایران
میلاد لطفی روابط بین الملل دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نجف لک زایی علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ، قم، ایران
افشین متقی جغرافیای سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حسن مجیدی علوم سیاسی دانشیار اندیشه سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
زهرا محمودی دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
علی مختاری علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی (مسائل ایران) دانشگاه یاسوج، ایران
بهنام مدی دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران
محسن مدیر شانه چی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
سعید میرترابی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
مرتضی مردیها فلسفه استادیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی مرشدی زاد علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
محمد هادی میرشمسی حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
طاهره میرعمادی علوم ارتباطات دانشیار سیاست ها و راهبردهای علم و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
مهدی میرکیایی تاریخ استادیار تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
داود میرمحمدی علوم اجتماعی دانشیار جامعه شناسی (مسائل اجتماعی)، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
یوسف مسلمی مهنی سیاستگذاری عمومی استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
حمیرا مشیرزاده روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی مشهدی حقوق عمومی و بین الملل دانشیار حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران
نسرین مصفا روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباس مصلی نژاد سیاستگذاری عمومی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
آناهیتا معتضد راد سیاست و روابط بین الملل دکتری سیاست دانشگاه پونا، پونا، هندوستان
امیر مقدورمشهود علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجتبی مقصودی علوم سیاسی دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
حمید ملک زاده علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمیدرضا ملک محمدی سیاستگذاری عمومی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مرتضی منشادی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
ناصر علی منصوریان حقوق عمومی و بین الملل دانشیارحقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد منصور نژاد علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی مهدوی زاهد حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسنعلی موذن زادگان جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد جواد موسی نژاد علوم سیاسی استاد مدعو علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید رضا موسوی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سید مسعود موسوی شفائی استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سیدرضا موسوی نیا روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجیدرضا مومنی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدعبدالامیر نبوی علوم سیاسی دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجید نجات پور علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
رضا نجف زاده استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی نجف زاده علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی (مسائل ایران) دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
حمید نساج علوم سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مهدی نصر علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور
رضا نصیری حامد اندیشه سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز
علی اشرف نظری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
رکسانا نیکنامی روابط بین الملل استادیار مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، تهران، ایران
مختار نوری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
هادی نوری جامعه شناسی سیاسی استادیار علوم اجتماعی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
مرتضی نورمحمدی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین نوروزی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی هداوند حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ایرج همتی علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
یدالله هنری علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی اندیشه سیاسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
دال سئونگ یو علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه هانکوک، سئول، کره جنوبی
مجتبی واعظی حقوق عمومی و بین الملل دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
مجید وحید سیاستگذاری عمومی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد رضا ویژه حقوق عمومی و بین الملل دانشیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید مهدی یوسفی علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ماشاءالله یوسفی علوم سیاسی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
امیرساعد وکیل حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن وکیلیان حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 

 

login