مشروطۀ ژاپن در قرن نوزدهم؛ روح سنت در پیکرۀ دولت نوآیین

احمد نقیب زاده؛ نوذر خلیل‌طهماسبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

https://doi.org/10.22054/tssq.2023.62397.1132

چکیده
  چکیدهرویارویی شرق با رخدادهای نوین و مفاهیم نوآیین، یکی از مباحث مهم و شایان تأمل در دوران معاصر، به‌ویژه از اوایل قرن نوزدهم میلادی بوده است. چنان تقابلی را ممالک مختلفی تجربه کردند و ژاپن یکی از نمونه‌های قابل‌توجهی است که در پژوهش‌های ایرانی، با توجه به تشابهات تاریخی دو مملکت در آن عهد، خوانش رویدادهای سیاسی ژاپن، به‌ویژه ...  بیشتر