بررسی ماهیت کنش‌گری داعش از منظر مفاهیم روابط بین‏الملل

الهام رسولی ثانی آبادی

دوره 4، شماره 13 ، خرداد 1397، ، صفحه 31-67

https://doi.org/10.22054/tssq.2018.8754

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش پرداختن به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) به عنوان یکی از کنش­گران جدید در روابط بین­الملل از منظری متمایز است. در واقع با بررسی ادبیات موجود و تقسیم این ادبیات بر اساس نام گذاری نویسنده به ادبیات علی/ تبیینی، اندیشه­ای/ تکوینی، مقایسه­ای/ تطبیقی، سنجش محور و آینده پژوهی می­توان به این جمع­بندی رسید که هیچ ...  بیشتر