دولت و مدل امنیت سیاسی مطلوب در جامعه دینی

عباسعلی رهبر؛ فرزاد سوری

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1395، ، صفحه 101-133

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.4154

چکیده
  امنیت به‌مثابه مهم‌ترین کارکرد یک دولت از مقوله­های اساسی است که نیاز به آن در تمام ابعاد زندگی بشری به‌نحوی مؤثر احساس می‌شود و پیوندی ناگسستنی با جوهر هستی انسان دارد. اندیشمندان سیاسی، برقراری امنیت در جامعه را از وظایف اصلی دولت‌ها می­دانند. این مسئله در اسلام نیز از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده؛ همواره طراحی آن در ...  بیشتر