مسئله مشروعیت در نظریه مردم‌سالاری دینی ‌آیت الله خامنه‌ای

محمد باقر خرمشاد؛ پرویز امینی

دوره 4، شماره 15 ، آذر 1397، ، صفحه 109-136

https://doi.org/10.22054/tssq.2018.9345

چکیده
  در ‌اندیشه و نظام‌‌های مردم‌سالار از جمله مردم‌سالاری دینی، مفهوم «دخالت مردم» هسته مفهومی مشترکی است که مرز نظام‌‌های مردم‌سالار از نظریه و نظام‌‌های غیر مردم‌سالار معین می‌کند. وجه مهم مفهوم دخالت مردم، توجیهی است که هر یک از نظریه‌‌های مردم‌سالار و مردم‌سالاری دینی برای آن می‌آورند و از همین ناحیه می‌توان شاهد ...  بیشتر