تعداد مقالات: 118
4. اینترنت و انقلاب خاموش جوانان در خاورمیانه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-38

10.22054/tssq.2016.3945

خلیل‌ اله سردارنیا


7. از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 1-39

10.22054/tssq.2016.6777

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی


25. بررسی روند توسعه سیاسی دولت در کره جنوبی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 39-59

10.22054/tssq.2016.4759

ماندانا تیشه یار