تعداد مشاهده مقاله

139,580

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

160,703

نسبت مشاهده بر مقاله

989.93

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1139.74

تعداد مقالات ارسال شده

1,004

تعداد مقالات رد شده

660

درصد عدم پذیرش

66

تعداد مقالات پذیرفته شده

127

درصد پذیرش

13

نشریه دولت پژوهی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث علوم سیاسی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حکومت پژوهی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم علوم سیاسی را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است و  تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

نشریه دولت پژوهی  به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.

بحران پاندومی کرونا بار دیگر به روشنی نقش کانونی نهاد  دولت را در  زندگی اجتماعی و حتی فردی انسان ها به نمایش گذاشت. این بحران با درنوردیدن مرزبندی های رایج در مورد نظام های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک نشان داد که آنچه در مواجهه با چنین بحران های شدید و غیر مترقبه ای که پیش آگهی چندانی نیز در مورد آنها وجود ندارد، اهمیت پیدا می کند ظرفیت ها و پویایی های نهادین دولت، الگوهای سیاستگزاری و مدیریت کلان کشوری، شخصیت رهبران سیاسی و تعامل میان دولت و جامعه است. فصلنامه علمی پژوهشی دولت پژوهی بنا بر رسالت و اهداف خود درنظر دارد شماره تابستان 1399 خود را به این موضوع اختصاص دهد. با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور دعوت می شود مقاله های علمی-پژوهشی خود را درباره این موضوع هر چه زودتر به سامانه این نشریه به نشانی www.tssq.atu.ac.ir ارسال فرمایند.
محورهای اصلی پیشنهادی برای مقالات:
۱. مسئولیت و نقش دولت ها در  جلوگیری از گسترش بیماری کرونا (بررسی تجربه کشورهای مختلف)
۲. نقش ظرفیت ها و پویایی های نهادهای دولتی در مقابله با بحران کرونا
۳. الزامات و چالش های سیاستگذاری کلان برای مواجهه با بحران کرونا (بررسی تجربیات کشورهای مختلف)
۴. تاثیر سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی در مقابله با بحران کرونا
۵. اقتصاد سیاسی کرونا  (مسئولیت دولت ها برای کاهش فشارهای وارده بر گروه های آسیب پذیر و خسارات وارد شده بر بخش های آسیب دیده و ...)
۶. نقش تعامل دولت ها بایکدیگر و با تشکل های مدنی و سازمان های غیر دولتی داخلی و جهانی در مهار بحران کرونا
۷. درس هایی از بحران کرونا برای دولت ها (ضرورت باز اندیشی در الگوهای توسعه، سیاستگذاری، بوروکراسی و ...)

درباره مطالعات دولت و نظام های سیاسی

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • ·         شروع انتشار: بهار 1394
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی: 2806-2476
 • ·         شاپای الکترونیکی: 6828-2476
 • ·         قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com academia.edu
 • ·         ضریب تأثیر(ISC): 0.216
 • ·         وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • ·         دسترسی قبلی: بلی
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصیعلوم سیاسی
 • ·         هزینه داوری مقاله:  بله
 • ·         نوع مجلهعلمی(ب)
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده:  بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • ·         زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز
 • ·         زمان داوری:  حداقل 9 هفته
 • ·         ایمیل مجله: tssq@atu.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان: atupress@atu.ac.i

 "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

این نشریه با همکاری انجمن علمی علوم سیاسی ایران و قطب علمی دولت پژوهی منتشر می‌شود.

 

ابر واژگان