اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 987
تعداد پذیرش 125
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 658
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 447

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 141
تعداد مشاهده مقاله 137493
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 157971
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 148 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 496 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1481 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 91 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 26 روز
درصد پذیرش 13 %