تعداد مقالات: 125
55. نخبگان، ملی‌گرایی و دیاسپورای کرد

دوره 4، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 79-108

10.22054/tssq.2018.9343

محسن دیانت


61. نظریۀ دولت در اندیشۀ سیاسی علامه صدر

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-112

10.22054/tssq.2015.1516

محمدحسین جمشیدی


64. نقد و بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 95-132

10.22054/tssq.2016.6780

کیومرث اشتریان؛ حسن کریمی فرد


68. دولت و مدل امنیت سیاسی مطلوب در جامعه دینی

دوره 2، شماره 5، بهار 1395، صفحه 101-133

10.22054/tssq.2016.4154

عباسعلی رهبر؛ فرزاد سوری


69. فقدان نزاع تاریخی و شکست مشروطیت در ایران

دوره 4، شماره 14، تابستان 1397، صفحه 103-147

10.22054/tssq.2018.9076

داود پرن؛ شجاع احمدوند


70. رویکرد کلاسیک و نقد نظریه‌ی مدرن صلح؛ رهیافتی برای دولت‌های ایرانی

دوره 4، شماره 13، بهار 1397، صفحه 105-136

10.22054/tssq.2018.8756

سیدرضا موسوی نیا؛ سید جواد طاهایی


71. معضله دیالکتیکال روشنفکر ایرانی: دولت‌گرایی یا دولت‌ستیزی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 105-129

10.22054/tssq.2020.10924

سید مجید حسینی؛ وحید اسدزاده


73. نو دولت‌شهرگرایی به مثابة صورت جدید شهری‌شدن سیاست

دوره 3، شماره 10، تابستان 1396، صفحه 109-145

10.22054/tssq.2017.9416.55

غلامرضا خواجه سروی؛ محسن سلگی


74. مسئله مشروعیت در نظریه مردم‌سالاری دینی ‌آیت الله خامنه‌ای

دوره 4، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 109-136

10.22054/tssq.2018.9345

محمد باقر خرمشاد؛ پرویز امینی


75. سازوکارهای ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری عمومی در ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1397، صفحه 109-143

10.22054/tssq.2019.9593

حسن دانایی فرد؛ جواد ولی اصل