تعداد مقالات: 125
34. بررسی روند توسعه سیاسی دولت در کره جنوبی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 39-59

10.22054/tssq.2016.4759

ماندانا تیشه یار


44. مفهوم‌بندی وبری دولت

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 58-80

10.22054/tssq.2015.1511

احمد گل محمدی


46. تحلیلی بر دولت ورشکسته در لیبی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 61-96

10.22054/tssq.2016.4752

عنایت اله یزدانی؛ مصطفی قاسمی


50. ملازمت دولت و عدالت در فلسفه سیاسی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1397، صفحه 69-102

10.22054/tssq.2018.9075

مهدی نصر