نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
رویارویی شرق با رخدادهای نوین و مفاهیم نوآیین، یکی از مباحث مهم و شایان تأمل در دوران معاصر، به‌ویژه از اوایل قرن نوزدهم میلادی بوده است. چنان تقابلی را ممالک مختلفی تجربه کردند و ژاپن یکی از نمونه‌های قابل‌توجهی است که در پژوهش‌های ایرانی، با توجه به تشابهات تاریخی دو مملکت در آن عهد، خوانش رویدادهای سیاسی ژاپن، به‌ویژه قانون اساسی و مشروطۀ آن مملکت اهمیت دارد. در این پژوهش، به سیر تاریخی گذار ژاپن از دوران قدیم و حکم‌رانی فرسوده و متزلزل به عصر جدید و سعی برای برقراری حکم‌رانی سیاسی نوین (دولت مشروطه) می‌پردازیم. گذاری که با اندیشه‌ورزی دربارۀ چگونگی رویارویی با تجدد، ضمن آگاهی از اهمیت و وجاهت سنت‌های تاریخی جامعه همراه بود. پرسش اصلی و شایان تأمل این است که «مشروطۀ ژاپن چگونه می‌خواست میان سنت تاریخی خود و تجدد نوظهور وفاق ایجاد کند و آیا گسست ژاپن از دوران قدیم (سنت) اتفاق افتاد؟». ایدۀ حاکم بر پژوهش چنین است که «در مشروطۀ ژاپن، روح سنت (تاریخی- سیاسی)، به‌ویژه جایگاه آسمانی و مقتدرانۀ امپراتور در پیکرۀ دولت نوآیین حفظ شد و گرچه به‌لحاظ ترقی اقتصادی و استقرار دولتی مقتدر و تجددطلب، ژاپن توانست از دوران قدیم خود بگسلد اما از حیث سیاسی یا مشروطیت حکم‌رانی، قانون اساسی محافظه‌کار و مصلحت‌اندیش ژاپن پیوند با سنت را حفظ کرد». پژوهش حاضر با روش تحلیلی و با نگرشی تاریخی البته با مبنا قرار دادن مفاهیم و نظریات سیاسی، پرسش و فرض مطروحه را وارسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Japanese Constitution in the Nineteenth Century; the Spirit of Tradition in the Statue of the Modern State

نویسندگان [English]

  • Ahmad Naghib Zadeh 1
  • Nozar Khalil Tahmasebi 2

1 Professor of Political Sciense, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

2 Ph. D, Political Science, university of Tehran

چکیده [English]

Abstract
The East's confrontation with modern events and new concepts has been one of the most important and thought-provoking issues in the contemporary era, especially since the early nineteenth century. Such a confrontation was experienced by different countries and Japan is one of the considerable examples in Iranian research, due to the historical similarities of the two countries at that time, it’s important to perusal the political events of Japan, especially the constitution of that country. In this study, we peruse the historical course of Japan's transition from olden times and unstable rule to the new era and try to establish a modern political order (constitutional). It was accompanied by thinking about how to encounter modernity while being aware of the importance and value of society's historical traditions. The main question is, "How did the Japanese constitution want to reconcile its historical tradition with emerging modernity, and did Japan discontinue tradition?" The dominant idea of the research is that "Under the Japanese constitution, the spirit of tradition, especially the divine and authoritative position of the emperor in the Statue of the modern order, was preserved and although in terms of economic growth and the establishment of a powerful and modern state, Japan was able to break away from its old era, but the conservative and expedient constitution of Japan retained its interface to tradition." The present study examines the Japanese constitution with an analytical method and a historical perspective, of course, based on political concepts and theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Japan
  • Constitution
  • Political Governance
  • Tradition
  • Modernity