نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نقش و جایگاه دولت در ابعاد مختلف توسعه یکی از مهمترین دغدغه‌های فکری دولتمردان دوران معاصر می باشد؛‌ بگونه‌ای که نزد متفکران و حتی عامه مردم نیز اهمیت بسزایی دارد. لذا در مقاله پیش‌رو مهمترین اهداف عبارتند از: بررسی تطبیقی نقش دولت در توسعه اقتصادی میان کشورهای ایران و مالزی که بصورت موردی در ایران دولت-های هاشمی رفسنجانی و سید محمدخاتمی با دوران نخست‌وزیری ماهاتیر محمد در مالزی(1981-2003) را در بر می گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد: جمهوری اسلامی ایران در دوران هاشمی رفسنجانی(۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) با تاکید بر سیاست باز اقتصادی و اجرای اولین برنامه ۵ ساله توسعه، بیشتر توسعه اقتصادی کشور را مدنظر داشت و سید محمدخاتمی(۱۳۷۶-۱۳۸۴) با تکیه بر گسترش روابط با کشورهای خارجی، بیشتر توسعه سیاسی و مدنی را مدنظر داشت. مالزی در دوره ماهاتیر محمد با تکیه بر سیاست نگرش به شرق و الگو قراردادن ژاپن و کره‌جنوبی، ایجاد یک قدرت دیوان‌سالاری مشروع و کابینه‌ا‌ی متشکل از متخصصان و دانشمندان عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به توسعه مالزی همت گمارد. در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر آموزه‌های اسلامی و شاخصه‌هایی همانند تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی، رشد و توسعه پایدار اقتصادی، قابلیت‌های فناوری، خلق مزیت‌های رقابتی، متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و مواردی از این دست به وفور مشاهده می‌شود. اما به دلیل بی-توجهی به استراتژی صنعتی کشور، عدم شناسایی صنایع ارجح، ابهام و عدم پیش‌بینی پیوند بین بنگاهها و شکل-گیری خوشه‌های صنعتی برنامه‌های مدون تاکنون از موفقیت در اجرا باز مانده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Government in Economical Development Comparitive Survaying between I.R of Iran and Malysia (1981-2003)

نویسندگان [English]

  • mahmood baharloo
  • Majid Abbasi

Faculty member of Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The role and position of the state in various dimensions of development is one of the most important intellectual concerns of contemporary government officials, so that it is very important for thinkers and even the general public. Therefore, in the present article, the most important goals are: a comparative study of the role of government in economic development between Iran and Malaysia. Includes. Findings of the article show: The Islamic Republic of Iran during the Hashemi Rafsanjani period (1989-1997) with emphasis on open economic policy and implementation of the first 5-year development plan, considered more economic development of the country and Seyed Mohammad Khatami (2005-2009) relied on He focused more on political and civic development on expanding relations with foreign countries.During the Mahathir Mohamad era, Malaysia developed Malaysia by relying on a policy of attitude toward the East and following the example of Japan and South Korea, creating a legitimate bureaucratic power, and cabinets of political, economic, and social experts and scholars. In the development programs of the Islamic Republic of Iran, relying on Islamic teachings and characteristics such as efforts to achieve social justice, sustainable economic growth and development, technological capabilities, creating competitive advantages, diversification of industrial exports and There are many such cases.However, due to the lack of attention to the country's industrial strategy, lack of identification of preferred industries, ambiguity and unpredictability of the link between firms and the formation of industrial clusters, codified programs have so far failed to succeed in implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hashemi Rafsanjani
  • Seyed Mohammad Khatami
  • Mahathir Mohammad