نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر همکاری های علمی بین المللی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

شرق آسیا، سرزمین هایی را در بر گرفته که بیشتر آنان در سال های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت-ـ کشورهایی نوپا را بنیان گذارده اند. این دولت-ـ کشورها، از فردای استقلال به دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده اند. با اینهمه، هر یک از آنان با روشی ویژه خود، روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را پیموده اند.
در پژوهش پیش رو، تلاش شده تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در کره جنوبی، برای دستیابی به توسعه سیاسی در درون ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن بوده که با توجه به پیشینه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کره جنوبی، سیاستگذاران در این کشور کدام الگوی توسعه سیاسی را برای دولت به کار گرفته اند؟ و دیگر آنکه، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، همخوانی دارد؟
آنچه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این جامعه، نقشی بنیادی تر در پی ریزی پایه های توسعه سیاسی ساختارهای دولتی در آن بازی می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of the Process of Political Development of State in South Korea

نویسنده [English]

  • Mandana Tishehyar

Director of International Academic Cooperation, Allameh Tabataba'i University (ATU)

چکیده [English]

East Asian countries mostly became independent after the second World War and established new-born countries. These nation-states have followed the policies of political development during last decades. However, they have applied their own models of political development in their societies.
The main purpose of this research is to analyze the model of political development of state in South Korea based on the political development theories. The question is that how Korean policy makers have made a unique model of development based on cultural, social, economic and political heritages of this country. The author will also examine the level of political development of state in this country by the criteria of classical theories of political development such as urbanization, literacy rate, economic situation and so on.
The author argues that the historical features and political culture of the Korean society have played in foundation of the structure of political development of state in this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State
  • Political development
  • South Korea
  • Authoritarianism
  • Democracy