نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار علوم سیاسی گرایش مطالعات ایران دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله با استفاده از تئوری دولت عمیق، نقش و قدرت نظامیان در ترکیه و چگونگی مداخلات آنها در عرصه سیاسی ترکیه تحلیل شده است. سؤال پژوهش این است که با توجه به اصلاحات قانون اساسی ترکیه و کاهش نفوذ نظامیان در امور سیاسی، آیا امکان این­که نظامیان این کشور بتوانند دوباره بازیگر فعالی در عرصه سیاسی شوند، وجود دارد؟ چارچوب مفهومی پژوهش تئوری دولت عمیق است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که ارتش هم‏چنان پتانسیل حضور در عرصه سیاسی و مداخله در امور ترکیه را دارد اما به دلایلی از جمله کاهش مشروعیت، فشارهای خارجی و تعریف و درک جدید از مسائل امنیتی در ترکیه نظامیان دریافته­اند که مسائل سیاسی باید توسط دولت حل شود نه نظامیان و ستاد ارتش. بر این اساس آنها به دلیل داشتن دشمنان مشترک با آک­پارتی از جمله نیروهای پ­ک­ک و جنبش گولن به صورت ضمنی با اردوغان و دولت آک­پارتی به ائتلاف رسیده­اند و با توجه به این­که اردوغان برای تأمین امنیت و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی نیاز به حمایت ارتش دارد و ارتش هم در صورتی که مسائل امنیت ملی و دفاعی کشور از لحاظ آنها مد نظر قرار گیرد، با دولت آک­پارتی همکاری می­کند. روش گردآوری داده­ها اسنادی و کتابخانه­ای است و تحلیل داده­ها به روش تحلیل ردیابی فرآیند انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Pattern of the Formation and Role Playing of the Deep State in Turkey

نویسندگان [English]

  • Reza Razeghi 1
  • Faez Dinparast 2

1 PhD of Political Science, Allameh Tabataba’I University, Tehran, Iran .

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Allameh Tabataba’I University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This article analyzes the role and power of the military in Turkey and how they interfere in Turkey's political arena, using deep-state theory. The research question is that with regard to the Turkish constitutional amendments and the reduction of military influence on political affairs, is it possible for the country's military to become an active actor in the political arena? The conceptual framework of research is the theory of deep state. The research findings indicate that the military still has the potential for political participation and intervention in Turkish affairs, but for reasons such as reducing legitimacy, foreign pressure and a new understanding of security issues in Turkey, the military has found that Political issues should be solved by the government, not the military and the army headquarters. On this base, they have implicitly entered the coalition with Erdogan and the AKP because of their common enemies with the AK PARTy, including the Pkk and the Gulen Movement, and given that Erdogan's National security and fight against internal and external enemies need military support, and the army will cooperate with the AKP government if they consider national security and defense issues in their regard. The data collection method is document and library and data analysis is done by process tracking analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deep State
  • Military
  • Intervention
  • Coalition