تعداد مقالات: 118
101. دولت مدرن و خودکامگی (بررسی موردی دولت رضاشاه)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 175-212

10.22054/tssq.2016.4758

حمید رضا رحمانی زاده دهکردی؛ محمد مهدی زنجانی


105. واکاوی زمینه‌های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین

دوره 3، شماره 10، تابستان 1396، صفحه 185-219

10.22054/tssq.2017.11933.98

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ فاطمه فروتن


108. مطالبه‌ی اصلی نسل اول روشنفکران ایران: تحدید قدرت سلطنت

دوره 4، شماره 13، بهار 1397، صفحه 173-192

10.22054/tssq.2018.8758

قربانعلی قربان زاده سوار؛ سجاد امیدپور


109. نقش و جایگاه دولت در استقلال دانشگاه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1397، صفحه 183-232

10.22054/tssq.2018.9078

سعید غیاثی ندوشن؛ ابراهیم خلیلی


111. کودتای 15 جولای 2016 ترکیه بر اساس نظریه شکاف‌های اجتماعی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1397، صفحه 175-210

10.22054/tssq.2019.9595

حسین مسعودنیا؛ عبدالرضا عالیشاهی


113. وضعیت شفافیت در سازمانهای حاکمیتی ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 209-244

10.22054/tssq.2019.10307

عباس نرگسیان؛ قاسمعلی جمالی


114. ترکیه پساکودتا و گذار به دولت آنوکراتیک

دوره 5، شماره 19، پاییز 1398، صفحه 139-173

10.22054/tssq.2019.10507

عبدالمجید سیفی؛ ناصر پورحسن


115. دولت مشروطه و حکومت‌مندی مکانیکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 176-215

10.22054/tssq.2015.1519

روح الله اسلامی


117. تبیین ساختاری علل فروپاشی دولت پهلوی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 209-243

10.22054/tssq.2016.2459

علی مرشدی زاد؛ صالح زمانی


118. سقوط رضاشاه و تحول دولت درآثار کسروی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 245-269

10.22054/tssq.2019.10308

وحید سینائی؛ ابوالقاسم شهریاری