چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/tssq.2020.10927

چکیده

نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینة عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه­ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهم­ترین عرصه­های اندیشه‏ورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر هگل، در خلال مباحث خود به مسأله دولت نیز توجه نموده است. مساله این پژوهش، چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور است. فرضیه این نوشتار آن است که نظریه دولت شوپنهاور در مقام مخالف سرسخت اندیشه هگل، از یک سو در رد دولت کل‌گرا و آرمانی هگلی و از سوی دیگر مبتنی بر حاکمیت مفهوم شر و نحوه نگرش به متافیزیک در دستگاه فلسفی‌اش، سرشتی حداقلی و وجهی محافظ به خود می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of State in Schopenhauer's Political Thought

نویسندگان [English]

  • Somaye Hamidi 1
  • Hashem Ghaderi 2
1 Assistant Professor, Department of Political Science, University of Birjand, Birjand, Iran
2 M.A of Political Science, Department of Political Science, Allameh Tabataba’I University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Opinion on the concept of state has a deep root in the history of western political thought. Although there have been brief and marginal studies in this area in ancient Greece, we notice more attention to the concept of state and its coordinates since the Renaissance. Germany, during eighteenth century, is one of the most important arenas on this concept. As one of its thinkers and contemporary of Hegel, Schopenhauer has also paid attention to the issue of state during his discussions. The problem of the present study is the nature of state in Schopenhauer's political thought. The hypothesis of the present paper is that Schopenhauer's theory of state as opposed to Hegelian thought, rejects the totalitarian and the Hegelian ideal state on one hand, and, based on the rule of the concept of evil and how he views metaphysics in its philosophical apparatus on the other hand, takes on a minimalist and protective nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State
  • Schopenhauer
  • will
  • evil
  • Metaphysics